Nye i styret til kunnskapssenteret

Rektor Hans-Jørgen Leksen ved Dronning Mauds Minne Høgskole og Elisabeth Bjørnestad som er prosjektleder i forskningsprosjektet GoBaN er de siste medlemmene i styret til Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager.

Fra før sitter styreleder Arild M. Olsen, samt styremedlemmene Marit Lambrechts og Ragnhild Finden i styret som fra september 2017 består av fem styremedlemmer inkludert styrets leder.

– Vi er veldig glad for å ha fått Hans-Jørgen og Elisabeth med i styret i kunnskapssenteret. Begge har erfaring og kompetanse som blir viktig i det videre strategiske arbeidet med å utvikle kunnskapssenteret, sier styreleder Arild M. Olsen.

Hans-Jørgen Leksen har 20 års erfaring som blant annet dekan, organisasjons- og personaldirektør og stabsdirektør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Før han begynte ved HiST arbeidet han ni år som lektor og inspektør i videregående skole. Leksen tiltrådte stillingen som rektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole 1. august 2013.
Elisabeth Bjørnestad er førsteamanuensis og post doc. i barnehagepedagogikk ved institutt for barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Bjørnestad har i en årrekke forsket på overgangen fra barnehage til skole og er for tiden aktuell som prosjektleder for forskningsprosjektet GoBaN (Gode barnehager for barn i Norge).

Det er styret i PBL, valgt av PBLs landsmøte, som er generalforsamlingen i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager.

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager er et datterselskap av PBL. Kunnskapssenteret skal bidra til at alle barn i Norge får et barnehagetilbud av høy kvalitet. Senteret ønsker å bistå alle barnehager, uavhengig av eierskap.

Se alle medlemmer av styret.