Jeg skal forske på kvalitet i barnehagen!

I oktober 2017 ble jeg ansatt ved Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager. Her er jeg stipendiat, det vil si at jeg skal bruke de neste fire årene på å gjennomføre en doktorgrad. De første månedene etter oppstart har jeg benyttet til å finpusse prosjektbeskrivelsen som tar for seg akkurat hva jeg skal forske på og hvordan det skal gjennomføres. Oppstarten har vært veldig god, og rett før jul fikk jeg offisielt opptak på ph.d.-i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet.


Forfatter: Tone Rove Nilsen
Stilling: Stipendiat ved Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager
Tone er utdannet med bachelorgrad i pedagogikk fra UiO, og en mastergrad i pedagogikk med spesialisering innen utdanning og oppvekst fra NTNU.

Jeg skal forske på lekemateriell i barnehagen og foreløpig tittel er: «Barnehagens praksis med utvalg og tilgjengelighet av lekemateriell: en studie om hvordan lekemateriell brukes i lek og læring for barna i barnehagen». Dette blir et kvalitativt forskningsprosjekt.

Jeg er selv mor til tre barn i barnehagen, og jeg ser at det er viktig med mer forskning på kvaliteten av stedet der barna våre tilbringer så mye tid.  Målet om å nå full barnehagedekning i Norge har ført til en storstilt utbygging av barnehagesektoren. Utbyggingen har skjedd så fort at forskningen på området henger litt bakpå (Bjørnestad & Os 2018). I de siste årene har derimot flere store forskningsprosjekter rettet mot barnehagen blitt igangsatt. Ett av disse er en av Norges største forskningssatsning på barnehage noensinne, «Gode barnehager for barn i Norge» (GoBaN). Flere nasjonale og internasjonale forskere er tilknyttet prosjektet, og føler meg heldig som får være en av ti stipendiater som bidrar med forskning på datamateriale.

Jeg ser at det er viktig med mer forskning på kvaliteten av stedet der barna våre tilbringer så mye tid.

Det sies at mange stipendiater er ensomme, og at de velger å avslutte studiene før de er fullført. Fordelen med å være næringsstipendiat, er at jeg samtidig som jeg skal forske er ansatt i en bedrift. Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager er lokalisert i PBL-huset i Bodø (Private barnehagers landsforbund) og her sitter jeg sammen med svært kunnskapsrike kolleger som har inngående kjennskap til barnehagesektoren i Norge. Dette ser jeg på som en stor fordel.

Mitt førsteinntrykk er at de neste årene blir utfordrende, men givende! Å gjennomføre en doktorgrad er hardt arbeid. Det blir mange lange kvelder foran pc-skjermen og haugevis med bøker om forskningsdesign, metode og diverse teorier som skal på innsiden av huden. Dette er jobb, men en jobb som gir meg et enormt personlig utbytte i form av ny kunnskap og lærdom. Jeg håper dere har lyst til å følge med meg på veien, for det er masse spennende som skjer framover!

Tone Rove Nilsen, næringsstipendiat ved Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager. Ph.d. student i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet. Tilknyttet forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge. Tittel på doktorgradsprosjekt: «Barnehagens praksis med utvalg og tilgjengelighet av lekemateriell: en studie om hvordan lekemateriell brukes i lek og læring for barna i barnehagen». Epost: tone.nilsen@pbl.no