Nasjonalt kunnskapssenter med i forskningsprosjekt

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager er med i forskningsprosjektet EnCompetence. Det er et samarbeidsprosjekt mellom oss og DMMH, OsloMet, Espira, Læringsverkstedet og Trondheim Kommune.


Forfatter: May Liss Olsen Tobiassen
Stilling: Direktør barnehagefaglig innhold ved Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager
May Liss Tobiassen er utdannet både barnehagelærer og grunnskolelærer. Hun har mastergrad som er knyttet til pedagogikk og matematikk. De siste 10 årene har hun jobbet ved Nord universitet.

Barnehagesektoren har uttrykt et stort behov for forskning og mer kompetanse om det fysiske miljøet og hvilken rolle det har som arena for barns lek, læring og utvikling, og strategier for hvordan man kan forbedre det fysiske miljøet i barnehagen.

Målet med dette prosjektet er å utvikle ny kunnskap og å teste ut nye forskningsverktøy som kan bidra til høyere kompetanse i planlegging og utvikling and barnehagers fysiske miljø. Prosjektet vil undersøke hvordan barn interagerer med og bruker miljøet rundt seg i lek og aktivitet, og hvordan miljøet bidrar til å fremme lek, læring, psykososial- og fysisk helse. Målet er å bygge kompetanse blant viktige aktører i barnehagefeltet, og å utvikle verktøy for hvordan man kan forbedre det fysiske miljøet i barnehagen.

Kunnskapen fra dette prosjektet vil bli utviklet i nært og gjensidig samarbeid med barnehagene, og barnehagelærere vil være medforskere.

Prosjektets faser

Prosjektet består av fire faser som bygger på hverandre.

  • I fase 1 vil barns bruk av de eksisterende miljøene i 8 barnehager observeres og analyseres.
  • I fase 2 vil denne kunnskapen bli brukt i utviklingen av kriterier for optimale inne-/utemiljø i barnehagen, og en intervensjon med endring av miljøene i henhold til kriteriene vil bli gjennomført i barnehagene.
  • I fase 3 vil vi igjen observere barnas bruk av miljøene (etter intervensjonen), og barn og barnehagelærere vil bli intervjuet om endringene.
  • I fase 4 vil vi til slutt bruke kunnskapen fra fase 1 til 3 for å videreutvikle kriteriene for optimale miljø, og utvikle et internettbasert verktøy for utvikling av fysiske miljø i barnehagen.

Kunnskapen fra dette prosjektet vil bli utviklet i nært og gjensidig samarbeid med barnehagene, og barnehagelærere vil være medforskere. Prosjektet er interdisiplinært ved at forskere og fagfolk fra ulike fagområder jobber sammen; utdanning, pedagogikk, helse, arkitektur og landskapsarkitektur. Kunnskapen/verktøyene vil være relevante og nyttige for barnehagesektoren og andre faggrupper som planlegger, utvikler og rehabiliterer barnehager, samt relevante utdanninger (barnehagelærer, arkitekt, landskapsarkitekt).

Les mer om prosjektet på DMMHs nettsider.