Alle må med i arbeidet med ny rammeplan

– Det er viktig at alle setter seg inn i hva rammeplanen betyr. Alle ansatte i barnehagen må ha den under huden, slik at vi kan jobbe som et team til det beste for barna.

Det sier Inger Eriksen fra Skjong Barnehage. Hun var en av 70 deltakere da Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager nylig arrangerte rammeplankurs for fagarbeidere og assistenter i Ålesund.

Inger Eriksen er ikke i tvil om at kurset burde prioriteres av alle som jobber i barnehage.

– Det er dette vi skal forholde oss til hver dag i barnehagen. Vi må bli rammeplanen bevisst, slik at vi kan gjøre gode vurderinger i barnehagen. Mye står beskrevet i rammeplanen, men vi lærer kanskje mest når vi kan jobbe med den sammen og ikke minst lærer vi mye sammen med de undrende barna i barnehagen.

Hvor vil du vi skal sette opp kurs?

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager ønsker innspill på hvor i landet dette kurset kan avholdes. Er det nok deltakere, så vil nye kurs bli satt opp på flere steder i løpet av 2018. Send inn ditt ønske til kunnskapssenteret@pbl.no.

Se intervju med Inger og kursholder Anne-Lene som forteller om innholdet i kurset

Kurset i Ålesund er det første i en rekke rammeplankurs som Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager setter opp iløpet av våren 2018. – Det er veldig viktig å sette seg inn i den nye rammeplanen og hva den formidler, bli kjent med kravene og hvordan det kan se ut i praksis, sier kursholder Anne-Lene Skog Dahl.

Nyttig kurs

– Kurset har vært veldig nyttig. Vi har fått bekreftet at mye av det vi gjør er riktig, og i tillegg har vi fått oss noen tankevekkere. Refleksjon rundt for eksempel dette med barns medvirkning er viktig, og noe vi kan bli enda mer bevisst i vår hverdag, forklarer Inger.

Kurset tar for seg:

  • Endringer i ny rammeplan og betydning for praksis i barnehagen
  • Verdisyn og verdigrunnlaget
  • Fagarbeider og assistentens rolle

Rammeplankurs nær deg?

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager ønsker å nå ut til så mange som mulig med dette kurset og setter opp egne kurs både for barnehagelærere, samt for fagarbeidere og assistenter.

Det er fortsatt mulig å melde seg på kurs i Stavanger eller Kristiansand. Hvor ønsker du at vi skal holde kurs? Meld inn ønske til oss på e-post: kunnskapssenteret@pbl.no.