Velkommen til våre nettsider!

Velkommen til den nye nettsiden til Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager! Vi er stolt og glad over å ha den på plass og ser frem til fortsettelsen.

Forfatter: Arild M. Olsen
Stilling: Styreleder Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager og adm.dir. PBL.

Ambisjonen med å utvikle Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager er å støtte barnehagene i arbeidet med å skape tjenester av høy kvalitet. For oss har det vært viktig å nå ut til hele sektoren, både private og kommunale. Det er jo barna vi jobber for i siste instans, og for dem er det helt likegyldig om de går i en privat eller en kommunal barnehage.

Det finnes dessverre så mye kunnskap der ute som ikke når ut til barnehagene. Vi er opptatt av at Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager skal gjøre kunnskap og kompetansemateriell lettere tilgjengelig for barnehagene. Derfor er denne nettsiden viktig. Her skal dere finne linker både til det vi selv tilbyr, men også til andre nettsider der dere kan finne nyttig informasjon. Kunnskapssenteret skal gjøre sitt beste for å rydde i jungelen av informasjon, kompetansemateriell og kunnskap og dermed gjøre det lettere for dere å finne frem.

Mange har allerede vært på kurs og konferanser arrangert av kunnskapssenteret. Flere hundre deltok på rammeplankurs og på konferanser om vold og overgrep mot barn i løpet av 2017. Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager skal bidra til kvalitetsheving i sektoren gjennom å tilby kurs og konferanser, men også andre former for kompetanseutvikling. Kunnskapssenteret skal treffe de behovene som finnes og jobbe på måter som faktisk virker.

Kunnskapssentret ønsker å bidra til kvalitet i sektoren på flere måter. Vi skal styrke kunnskapsgrunnlaget og være med å skape samarbeid mellom barnehagene og universitets- og høyskolesektoren. På den måten skal vi være med på å utvikle forskningsbasert kunnskap som barnehagene kan ha nytte av i sitt arbeid. På nettsiden kan dere lese mer om de forskningsprosjektene vi er involvert i.

På vegne av medlemmene i PBL og hele barnehagesektoren har jeg og resten av styret høye ambisjoner for senteret. Kunnskapssenteret skal samarbeide med andre aktører om å få til gode tilbud til barnehagene og støtte oppunder de store nasjonale satsingene i sektoren.  Vi jobber alle mot samme mål, nemlig å gi barn det beste barnehagetilbudet som mulig.