Barns fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv

Ute skinner solen, det blinker fremdeles i snøen og påskeferien er overstått. Mange har fått et avbrekk fra hverdagen med mulighet for helsefremmende aktiviteter. Påsken er ei høytid hvor mange tilbringer mye tid ute, og hvor flere kanskje er i mer fysisk aktivitet enn vanlig.


Forfatter: Hanne Mette Kristiansen Vindvik

Stilling: Seniorrådgiver i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager
Hanne er utdannet barnehagelærer og har jobbet i forskjellige barnehager siden 1995. Hun har erfaring som assistent, barnehagelærer, pedagogisk leder og styrer.

Det finnes mye dokumentasjon på at regelmessig fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst, utvikling og god helse for barn og unge. Fysisk aktivitet gir helsegevinster for alle aldersgrupper.
Helsedirektoratet anbefaler minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag. Foreldre og barnehager bør sørge for at lek og aktiviteter som tilbys er allsidige, varierte og lystbetonte. Minst tre ganger i uka bør barna være så aktive at de blir andpustne og varme. Ved å bruke naturen hver dag, til for eksempel å gå på turer i ulendt terreng, vil barna få varierte og allsidige bevegelseserfaringer.

Barnehagene har derfor en unik mulighet til å skape et godt grunnlag for god helse hvis de har rutiner for fysisk aktivitet – hver dag. Dette er også et krav i rammeplanen.

Variasjon mellom organiserte aktiviteter og fri lek som stimulerer de grunnleggende ferdighetene som å gå, løpe, hoppe, hinke, rulle, klatre, kaste og fange, er viktig. Det vil kunne gi barna mestring og varig glede med fysisk aktivitet. Ved å være i fysisk aktivitet styrkes også hjernen og vår evne til å takle ulike typer stress.
Helse skapes der folk er i hverdagen- i barnehager, skoler, jobb, nærmiljø og hjemme. Det er hverdagene det er flest av i løpet av året. Barnehagene har derfor en unik mulighet til å skape et godt grunnlag for god helse hvis de har rutiner for fysisk aktivitet – hver dag. Dette er også et krav i rammeplanen.

Som ansatt i barnehage har vi gleden av å være rollemodeller hele dagen. Dette er en unik mulighet vi har for å kunne påvirke barna og våre kollegaer til å gjøre gode valg for å oppnå fysisk aktivitet.

Å gå en tur utenfor porten med en liten gruppe barn, kanskje for å se etter vårtegn, gir både fysisk aktivitet og mulighet for filosofiske samtaler om naturen og nærmiljøet. Å finne en sølepytt for å kaste noen steiner i, hoppe over- eller midt oppi med et stort plask. Eller hva med å leke stolpeintervall ved å løpe så fort man klarer fra en lysstolpe til den neste? Dette er enkle hverdagsaktiviteter som ikke behøver å ta lang tid, eller være planlagt i forkant. I barnehagen kan man legge til rette for at de sunne, enkle og naturlige valgene blir attraktive og tilgjengelige hver dag. I barnehagene når man ut til mange, og her er det gode muligheter til å kunne påvirke familiene også. Erfaringene som gjøres tidlig i livet kan skape et godt grunnlag som kan benyttes i det videre livet.

Som ansatt i barnehage har vi gleden av å være rollemodeller hele dagen. Dette er en unik mulighet vi har for å kunne påvirke barna og våre kollegaer til å gjøre gode valg for å oppnå fysisk aktivitet. Vi kan velge trapper istedenfor heis og rulletrapp. Ved å bruke spark, sykkel eller beina som framkomstmiddel kan vi være fysisk aktive som en del av dagliglivet sammen med barna. Dette er for de fleste kjent, men er vi bevisste nok på det i hverdagen? Velger vi å kle på oss klær og gå ut selv om det er ruskevær? Sørger vi for latter og glede ute gjennom hele året? Det enkle er ofte det beste, og litt hver dag er bedre enn ingenting. Ved å gjøre små grep i hverdagen fra barna er små, kan vi innarbeide gode vaner som kan ha livsvarig effekt.

Best av alt: Det er gratis og gøy å gå seg en tur sammen med gode venner, løpe opp en bakke og kjenne hjertet hamre i vei.

I et livsløp kan disse små grepene bety mye. Både fordi vi vet at fysisk aktivitet har en helsefremmende effekt, og fordi det i et samfunnsøkonomisk perspektiv vil kunne bidra til at flere holder seg friske, som igjen fører til glede og livskvalitet, og at flere vil kunne være i jobb. Når flere er i jobb, vil det kunne føre til bedre psykisk helse fordi flere vil føle at de mestrer hverdagen uten smerte og dårlig helse. De positive ringvirkningene er mange!

Best av alt: Det er gratis og gøy å gå seg en tur sammen med gode venner, løpe opp en bakke og kjenne hjertet hamre i vei. Kaste en snøball på et tre eller hinke på en fot så langt du klarer- det gjør godt for helsa og for humøret for små og store!