Arkiv for november, 2018

Lærende organisasjoner

Lærende organisasjoner

Rammeplanen sier mye om hva en barnehage skal være og inneholde. Den er tydelig på hva personalet skal innenfor fagområdene, og den sier at barnehagen er en lærende organisasjon. Hva er en lærende organisasjon? Peter Senge definerer det på denne måten: «En lærende organisasjon er et sted hvor menneskene kontinuerlig utvikler sin […]

Les mer

Hva er god ledelse i barnehagen?

Hva er god ledelse i barnehagen?

Forfatter: Anne-Lene Skog Dahl Stilling: Seniorrådgiver i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager Anne-Lene er utdannet barnehagelærer og har en mastergrad innen barnehagepedagogikk, med fokus på kompetanseutvikling gjennom ledelse og didaktikk. God ledelse i barnehagen er når du leder på en måte som er til beste for barna, foreldrene og personalet. Det betyr at […]

Les mer