Hva er god ledelse i barnehagen?


Forfatter: Anne-Lene Skog Dahl
Stilling: Seniorrådgiver i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager
Anne-Lene er utdannet barnehagelærer og har en mastergrad innen barnehagepedagogikk, med fokus på kompetanseutvikling gjennom ledelse og didaktikk.

God ledelse i barnehagen er når du leder på en måte som er til beste for barna, foreldrene og personalet. Det betyr at barnehagen har den kvaliteten i tilbudet som er fastslått i rammeplanen.

En barnehage:

  • Hvor verdigrunnlaget er godt synlig, og hvor de ansatte har en helhetlig tilnærming til barns utvikling.
  • Som ivaretar barnehagens samfunnsmandat, i samarbeid og forståelse med hjemmet.
  • Som ser lek, omsorg, læring og danning i sammenheng.
  • Som bidrar til at alle barn som går i barnehage får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek.

For å være den barnehagen er det nødvendig at hele ditt personalet har god kompetanse og kunnskap om hvordan skape en slik praksis – gjennom hele dagen.

Kompetanseutvikling
For mange ledere kan det oppleves krevende å lede den barnehagefaglige kompetanseutviklingen da det i barnehagen kan det være store kompetansespenn, både fordi det er variasjon i utdanningsnivå og i erfaring.

Da er det nyttig å ha kunnskap og forståelse for hvordan du leder endringer og skaper en god implementeringsprosess, som er avgjørende for å oppnå den kvaliteten barnehagen etterstreber.

Tretimerskurs i endring og implementering for ledere

Har du den kompetanse som skal til, eller kjenner du på et behov for et løft på dette området? Da kan du melde deg på vårt tretimerskurs nå før jul, og starte 2019 med ny kunnskap og en økt forståelse for dine ansattes utfordringer i endringsprosessen.

Les mer og meld deg på
4. desember klokken 09.00-12.00

Relaterte kurs

Barnehagen som en lærende organisasjon

4. desember klokken 13.00-16.00