Lærende organisasjoner

Rammeplanen sier mye om hva en barnehage skal være og inneholde. Den er tydelig på hva personalet skal innenfor fagområdene, og den sier at barnehagen er en lærende organisasjon.

Hva er en lærende organisasjon?

Peter Senge definerer det på denne måten: «En lærende organisasjon er et sted hvor menneskene kontinuerlig utvikler sin kapasitet til å skape de resultatene de virkelig ønsker og drømmer om, hvor nye og utviklende tankemønstre dyrkes fram, hvor kollektive ambisjoner er frigjort, og hvor mennesker kontinuerlig lærer å lære sammen.» (Senge 1990)

Det høres veldig fint ut, men er krevende å få til. Det å jobbe som lærende organisasjon krever bevissthet og langsiktig målrettet arbeid. For at du som leder skal oppnå ønsket effekt, er det viktig at det jobbes barnehagefaglig og for hele personalet i barnehagen.

Kurs for ledere

På vårt kurs for ledere om lærende organisasjon ser vi nærmere på følgende tema:

  • Hvordan du som barnehageleder kan lede personalgrupper mot ønsket praksis gjennom felles bevissthet og kollektiv kompetanse
  • Hvordan du kan videreutvikle barnehagen som en lærende organisasjon.

Er dette noe for deg?

Fremtidens barnehage må i større grad rigges som en lærende organisasjon. Er din barnehage det?

I rapporten «barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv» pekes det på at barnehagen må rigges til å bli en lærende organisasjon i større grad enn i dag. Det krever barnehagelærere som har faglig og analytisk-metodisk kompetanse til å gjennomføre systematisk evaluering og utforming av endringsplaner.

I vårt kurs for du kunnskap om hvordan du kan jobbe endringsrettet i egen organisasjon og hvordan du kan bygge barnehagen som en lærende organisasjon.

På dette kurset får du kunnskap om hvordan du kan jobbe endringsrettet i egen organisasjon og hvordan du kan bygge barnehagen som en lærende organisasjon.

Finn et kurs nær deg!