Lærende organisasjoner

Rammeplanen sier mye om hva en barnehage skal være og inneholde. Den er tydelig på hva personalet skal innenfor fagområdene, og den sier at barnehagen er en lærende organisasjon.

Hva er en lærende organisasjon?

Peter Senge definerer det på denne måten: «En lærende organisasjon er et sted hvor menneskene kontinuerlig utvikler sin kapasitet til å skape de resultatene de virkelig ønsker og drømmer om, hvor nye og utviklende tankemønstre dyrkes fram, hvor kollektive ambisjoner er frigjort, og hvor mennesker kontinuerlig lærer å lære sammen.» (Senge 1990)

Det høres veldig fint ut, men er krevende å få til. Det å jobbe som lærende organisasjon krever bevissthet og langsiktig målrettet arbeid. For at du som leder skal oppnå ønsket effekt, er det viktig at det jobbes barnehagefaglig og for hele personalet i barnehagen.

På vårt trerimerskurs for ledere om lærende organisasjon ser vi nærmere på følgende tema:

  • Hvordan du som barnehageleder kan lede personalgrupper mot ønsket praksis gjennom felles bevissthet og kollektiv kompetanse
  • Hvordan du kan videreutvikle barnehagen som en lærende organisasjon.

Er dette noe for deg?

Bli med på tretimerskurs 4. desember i Oslo

Påmelding

Pris: Kroner 900,-