Mat og måltider i barnehagen – en viktig pedagogisk arena

Barn som går i barnehagen fra ettårsalderen rekker å spise 3000 måltider i barnehagen før skolestart.

Det betyr at mange barn spiser flere måltider i barnehagen enn de gjør hjemme gjennom barnehageårene. Er vi oppmerksomme på det?


Forfatter: Hanne Mette Kristiansen Vindvik

Stilling: Seniorrådgiver i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager
Hanne er utdannet barnehagelærer og har jobbet i forskjellige barnehager siden 1995. Hun har erfaring som assistent, barnehagelærer, pedagogisk leder og styrer.

Med dette bakteppet er det selvsagt viktig at maten som tilbys i barnehagen innehar riktig sammensetning av næringsstoffer, slik at det bidrar til vekst og utvikling og gir forutsetninger for en god helse for barna.

Måltidene i barnehagen er en arena som gir muligheter for matglede og fellesskap fra tidlige barneår.

Vi vet at vaner og handlingsmønster tar form tidlig i livet, og at gode vaner som innarbeides i barnehagealder kan vare livet ut.

De ansattes kompetanse spiller en rolle

Alle som jobber i barnehage bør ha kunnskap om hva et variert og godt kosthold er, og hvorfor dette er viktig. En god måte å starte arbeidet på, er å investere tid i barnehagen til kompetanseheving og felles diskusjon i personalgruppen. På denne måten kan dere oppnå gode felles rutiner for mat og måltider i barnehagen.

De fleste barnehager kjenner til de nasjonale retningslinjer for mat og måltid i barnehagen som er utgitt av Helsedirektoratet. 6. desember kom disse retningslinjene ut i ny og revidert utgave. Den reviderte utgaven gir en tydeligere og mer konkret anbefaling som bygger på nye undersøkelser, gjeldene regelverk og nasjonale veiledere.

Les om nasjonale faglige retningslinjer for mat og måltid i barnehagen og andre nyttige tips. 

Det er også laget en flott plakat med retningslinjene som kan henges opp i barnehagen.

Involver ansatte og foreldre

Det er viktig at personalet sammen blir enige om de verdier dere ønsker å fremme i barnehagen, i tråd med retningslinjene. God dialog og samarbeid med foreldrene vil også være nyttig for å skape en felles kunnskapsplattform. Ta gjerne tema opp på foreldremøtet!

De valg barnehagen tar, vil få betydning for hvert enkelt barn nå og videre i livet. Gode kostholdsvaner vil kunne virke forebyggende og kunne fremme god folkehelse.

Hvordan bli enda bedre?

Rammeplanen er tydelig på at måltider og matlaging skal gi barn et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner. Det handler i grunnen om å gjøre små grep som kan gjøre stor forskjell. Kanskje bør dere gå gjennom de rutinene og den praksisen dere allerede har? Kan noen enkle kontrollspørsmål starte noen prosesser som kan gjøre praksisen enda bedre?

Spørsmål til refleksjon:

 • Tilbyr vi grønnsaker hver dag til alle måltid i løpet av dagen?
 • Er grønnsakene varierte, eller går det mest i gulrot, paprika og agurk?
 • Finnes det mer kortreiste alternativer?
 • Hvilken grovhetsskala har brødet og knekkebrødene vi serverer?
 • Er pålegget variert gjennom dagen og uka, eller tilbyr vi det samme hver dag?
 • Lager vi mat fra bunnene av der det er mulig?
 • Tilbyr vi måltider med fisk?
 • Hva er tørstedrikke i vår barnehage?

Nordland fylkeskommune har laget en nyttig plakat som kan hjelpe barn og voksne med å ta gode valg. Plakaten finnes på 15 forskjellige språk i tillegg til norsk, og egner seg godt til å samtale om mat med ansatte barn og foreldre.

Gode rammer for måltidene

Måltid i barnehagen handler om mer enn å tilby et variert kosthold med sunn og god mat. Like viktig er det å kunne gi gode rammer for måltidene. I rammeplan for barnehagen står det at personalet skal legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna. Bruk måltidet aktivt som møteplass for sosialt samspill og tilhørighet.

Spørsmål til refleksjon:

 • Hva legges det vekt på i forkant av, og ved hvert måltid?
 • Tilrettelegger vi for medvirkning, mestring og matglede for barna i måltidsituasjonene?
 • Hvor lang tid går det mellom måltidene?
 • Ivaretar våre måltidsrutiner alle barnas behov?
 • Hvordan ivaretar vi ro samtidig som vi legger til rette for hyggelige samtaler.
 • Slipper vi barna til med veiing og måling, kutting og skrelling, og tillater vi «prøvesmaking» underveis i prosessen?

Hva viser forskningen?

Forskningsprosjektet «Med blikk for barn», som ble avsluttet i 2017, har gjort undersøkelser om kvalitet i barnehagen for de under 3 år. Det ble blant annet sett på måltidsituasjonen for denne aldersgruppen i ti barnehager.

Der kom det frem at barnehagene scoret høyt på struktur og rammer. I samtaler mellom barn og voksne ble det scoret middels og på utviklingsstøtte ble det scoret mindre bra. Dårligst score var i relasjoner mellom barna.

Det som kjennetegner kvalitet, er der det kan være latter og gode samtaler ut fra barnas nivå og et engasjement rundt både mat og samtale. Der det ble scoret lavt, ble det snakket oftere om regler, som å sitte i ro og spise opp maten. De voksne var oftere mer opptatt av det praktiske, og hadde ofte ryggen vendt bort fra barna.

Der det ble scoret godt, var de voksne i stor grad engasjerte og tydelige. De voksne var sensitive til det som skjedde, de utfyller barnas kommunikasjon og stilte spørsmål. Les mer om forskningsprosjektet.

Forbrukerrådet i samarbeid med kost – og ernæringsforbundet i Delta ga i høst ut en rapport som retter søkelyset på maten og måltidene som serveres i barnehagene. Rapporten viser blant annet til suksesskriterier for å kunne lykkes i å oppnå en god matomsorg med et sunt og variert kosthold for barnehagebarn.

Kom i gang!

Med disse resultatene i bakhodet, og nye retningslinjer for hånden kan dere gjøre observasjoner i egen barnehage. Kanskje får dere bekreftet at barnehagen gjør en strålende jobb, eller kanskje vil dere se at det er tid for endringer?

I barnehagen gjør vi alt for barns beste. Et godt og variert kosthold i trygge, anerkjennende og positive omgivelser vil kunne gi en rekke helsegevinster både i oppveksten og senere i livet.

Barn skal etter hvert selv planlegge og velge sine egne måltider. Da ønsker vi at de har kunnskaper om hva som er gode, smarte og fornuftige valg av innhold og struktur på måltidet.

Og hvis det fremdeles er matpakken hjemmefra som rår, vil god dialog og et tett samarbeid med foreldre om hvilken mat barna trenger i barnehagehverdagen være viktig.

Lykke til med mange gode måltider fylt med samtaler, latter, felleskap og næringsrik mat!