NKFB-stipendiat til GoBaN-konferanse

Stipendiat i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager (NKFB) presenterer sitt prosjekt under GoBaNs avslutningskonferanse 14. og 15. januar 2019 på OsloMet.

I januar 2019 holdes sluttkonferansen for Norges største longitudinelle forskningsprosjekt innen barnehagefeltet.

Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN) har gjennomført en større undersøkelse av hva som kjennetegner god kvalitet i norske barnehager. Under konferansen vil nasjonale og internasjonale forskere presentere funn fra seks års forskning.

Stipendiat Tone Rove Nilsen er tilknyttet dette prosjektet, der hun forsker på barnehagens fysiske leke- og læringsmiljø innendørs. Fokus for studien er barnehagens praksis med utvalg og tilgjengelighet av lekemateriell.

Dette er et kvalitativt forskningsprosjekt, som har oppstått på bakgrunn av GoBaNs funn via kartleggingsverktøyene ITERS-R og ECERS-R.  Åtte barnehager i Norge deltar i studien, der det er gjennomført observasjoner og intervjuer rundt barnehagens praksis med lekemateriell. Barnehagelærerens perspektiv er sentralt for studien.

Nilsen har høsten 2018 fullført sin datainnsamling, og ser frem til å dele noen foreløpige erfaringer fra dette under konferansen. Les mer om Nilsens foredrag.

Konferansen er fullbooket, men det er mulig å stå på venteliste.

Håper vi sees der!

Tone Rove Nilsen (bildet) er doktorgradsstudent i studier av profesjonspraksis ved Senter for praktisk kunnskap ved Nord universitet. Hun er ansatt som næringsstipendiat ved Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, lokalisert i Bodø.