Enkle grep for en bærekraftig barnehagehverdag

Plastforurensing og miljøgifter er to av vår tids store miljøutfordringer. Hvert minutt havner 15 tonn plast i havet. Det er mye – for mye! Når vi i tillegg vet at plast ikke blir borte, må vi ta grep.


Forfatter: Hanne Mette Kristiansen Vindvik

Stilling: Seniorrådgiver i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager
Hanne er utdannet barnehagelærer og har jobbet i forskjellige barnehager siden 1995. Hun har erfaring som assistent, barnehagelærer, pedagogisk leder og styrer.

I år fikk 14 år gamle Penelope Lea frivillighetsprisen, som tidenes yngste, for sitt engasjement i barne- og ungdomsorganisasjonen Miljøagentene, fordi hun kjemper for miljøet uten å gi seg. Prisen deles ut av Kulturdepartementet og Frivillighet Norge 5. desember på FNs internasjonale frivillighetsdag.

I desember var det også klimatoppmøte i Polen. Der var prisvinneren sammen med Barnas klimapanel for å prøve å påvirke politikere fra 200 land til å ta gode valg for klima, miljøet og fremtiden.

Penelope Lea har skjønt viktigheten av å ta opp kampen for miljøet vårt. Det burde flere gjøre! Vi vet at vi lever i et samfunn med skyhøyt forbruk, hvor overproduksjon skaper høye utslipp av klimagasser og mye plastavfall. Dette har fått konsekvenser for jorda vår i form av blant annet forsøpling og endret klima og temperatur.

Det kan virke som en uoverkommelig oppgave å minske forbruket. Men vi kan alle bidra litt hver dag, gjennom beviste valg og enkle endringer.

Plast forsvinner ikke. Den deles opp i mindre og mindre biter og blir til mikroplast. Store og små plastbiter spises av dyr, fisker og plankton som tror det er mat.
Plast fins overalt og i alt; tekstiler og klær, maling, kjøkkenredskaper og gryter med teflon, matemballasje, fiskegarn, leker, flasker, bæreposer elektronikk, kunstgress og mye, mye mer!

Hva kan vi gjøre i barnehagen?

PBL (Private barnehagers landsforbund) har i samarbeid med Naturvernforbundet utarbeidet heftet Plast og giftfrie barnehager for å motivere til å redusere bruken av unødvendig plast og mengden miljøgifter i barnehagen.

Heftet gir en god oversikt over flere enkle grep en kan gjøre i hverdagen for å unngå bruken av unødvendig plast og farlige giftstoffer i barnehagen. Noe handler om leker og riktig bruk av renholdsmidler, andre tiltak kan være å kvitte seg med gamle produkter som inneholder farlige stoffer.

Det kan virke som en uoverkommelig oppgave å minske forbruket. Men vi kan alle bidra litt hver dag, gjennom beviste valg og enkle endringer.

Gode forbilder

Vi som jobber i barnehage har et viktig ansvar med å være gode og bevisste rollemodeller. Barna er framtiden, og vi ønsker at de skal kunne ta bedre miljøvalg for seg selv og samfunnet vi lever i.
Start med det du kan gjøre noe med. I barnehagen kan det for eksempel være å tilrettelegge for at ansatte og besøkende kler av seg skoene framfor å ta på «blåsokker». Heng opp tilgjengelige skohorn.

Ønsker du mer kunnskaper om flere enkle valg, mer kunnskap og inspirasjon til hvordan man kan inkludere barna i den viktige jobben? Bli med på kurset «Enkle grep- stor forskjell! – Hvordan bli en plast- og giftfri barnehage?»

Kursdato

7. februar 12.00-15.00 Oslo 20. februar 09.00-12.00 Bodø 20. februar 13.00-16.00 Bodø 11. mars 12.00-15.00 Oslo

Alle kan ikke gjøre alt, men hvis alle bidrar litt kan det få stor betydning for fremtiden.