Har digitale verktøy noe å gjøre i naturen?

Når du tar med barna ut i skogen og lar sansene åpne seg kan vi både se, høre, kjenne på og ta imot inntrykkene rundt oss. Gjennom bruk av digitale verktøy kan disse inntrykkene forsterkes.
Når barnehagen er ute på tur, har som regel minst én av de voksne en telefon i lomma. Denne kan være et godt utgangspunkt å bruke systematisk og målrettet som et pedagogisk verktøy sammen med barna.

Gjennom digitale verktøy kan barna undre seg, lære nye ting og fordype seg nærmere på det de er nysgjerrig på. Du kan gi dem kunnskap, forståelse og få frem en nysgjerrighet som gir barna lyst til å utforske enda mer.

Ved bruk av mobiltelefon eller nettbrett kan du for eksempel:

  • Ta bilde eller videoopptak og forstørre det dere finner i naturen.
  • Forsterk sansene ved å høre på lyder i naturen, ta opp ulike lyder og sette sammen det dere har hørt i løpet av turen.
  • Last ned appen WhatBird og lytt til fuglene som dere ser og hører i skogen.

Tips til konkrete oppgaver du kan gi barna på tur:

Gi en gruppe barn en telefon eller et nettbrett og utnevne disse til dagens fotografer på turen. Bildene kan settes sammen av barna og en ansatt og bli en film som kan vises til de andre barna og foreldrene i etterkant av turen.

Tips; hva med å ta bilder av alt vi ser som er blått, eller det vi ser som ligner en sirkel?

Bruk bildene eller videoen som grunnlag for refleksjon og dialog med barna. Lag dagens bilde, eller ukens film – egenprodusert av barna, men sammen med en voksen. Gjennom prosessen vil du legge til rette for at produksjon via digitale verktøy skaper nysgjerrighet, undring og spørsmål direkte opp imot hva dere har gjort på turen i dag.

Tips for å komme i gang med digitale verktøy:

  • La barna ta ukens bilde eller lag ukens film
  • Opprette ukens fototeam i barnegruppen
  • Utnevn tre ansatte som jobber mer målrettet med digital kompetanse, og test ut apper selv i forkant
  • Plastmappe til verktøyet som tåler vann og sand
  • Husk personvernregel – GDPR. Godkjenninger for å ta bilder og video av barna

I Rammeplanen står det:

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.

Mange barn har erfaring med digitale medier fra de er små. Barnehagen skal legge til rette for å gi erfaringer med å utforske kreativt og skape gjennom bruk av digitale verktøy. Vi kan gi barn erfaringer med å bruke nettbrett og mobiler på andre måter enn å spille i barnehagen. De ansatte har en viktig rolle med å gi alle barn lik erfaring med digitale verktøy. Det å være bevisst i rollen, og bruke verktøyene til produksjon og utøve digital dømmekraft. Vi skal bidra til at barn utvikler begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier og verktøy.

Kompetanseheving i din barnehage?

Vi tilbyr naturpilotkurs knyttet opp mot rammeplanen hvor vi også tar inn elementer om digitale verktøy som kan brukes i naturen, og hvordan legge til rette for bruken av disse.
Er dette noe for deg og din barnehage? Ta kontakt med Vibeke for et tilbud.

Vibeke Mæhlum – prosjektleder
Vibeke er barnehagelærer. Hun har tidligere jobbet som alt fra assistent til daglig leder i ulike barnehager. Hun har 17 års erfaring som daglig leder i barnehage hvor hun har hatt fokus på systematisk kvalitetsarbeid. Vibeke er opptatt av naturen som læringsarena og er prosjektleder for Naturpilotene.

Tlf: 75 55 38 73 / 934 12 043. E-post: vibeke@nkfb.no