Arkiv for mars, 2019

Den viktige voksenrollen

Den viktige voksenrollen

Hver dag går forventningsfulle barn inn porten til sin barnehage, til sine venner og til de voksne som jobber der. Forfatter: Vibeke Mæhlum Stilling: prosjektleder Vibeke er barnehagelærer. Hun har tidligere jobbet som alt fra assistent til daglig leder i ulike barnehager. Hun har 17 års erfaring som daglig leder i barnehage […]

Les mer

Bildet: Daglig leder Sissel Krakeli, fagleder Janne Therese Varmbo og Jørn André Berg.

Anbefaler kurs om ledelse av barnehagen som lærende organisasjon

– Jeg har bare positivt å si om kurset. Det var tilpasset for oss, kursholder var god på formidling og det var lett å følge med. I tillegg var det gode diskusjonsoppgaver og vi fikk reflektert rundt egen praksis, sier Jørn André Berg fra Romerike barnehager SA. Sammen med kollegene […]

Les mer

A small boy explores with a magnifying glass plants and insects, flora and fauna on a meadow on a sunny day

Møt en forsker: Marianne Ree

Marianne Ree Stipendiat Universitetet i Stavanger, Fakultet for kunst og utdanning E-post: marianne.r.serheim@uis.no Hva forsker du på? – Jeg forsker på medvirkning i felleskap, slik det kommuniseres og forstås i barnehagens hverdagsaktiviteter i tre norske barnehager. Jeg undersøker gjennom gruppeintervjuer med 5-åringer hva barna beskriver som kjennetegn på hva som […]

Les mer

toddler girl playing toy kitchen

Det viktige lekemiljøet i barnehagen

Leken har en sentral plass i barnehagen og er en naturlig del av barnas hverdag. Barn leker fordi de har lyst, og ifølge Lillemyr (1999) kan vi si at lek er den grunnleggende livs- og læringsformen barna kan uttrykke seg igjennom. Barn tilbringer store deler av dagen sin i barnehagen. […]

Les mer