Anbefaler kurs om ledelse av barnehagen som lærende organisasjon

– Jeg har bare positivt å si om kurset. Det var tilpasset for oss, kursholder var god på formidling og det var lett å følge med. I tillegg var det gode diskusjonsoppgaver og vi fikk reflektert rundt egen praksis, sier Jørn André Berg fra Romerike barnehager SA. Sammen med kollegene Ann-Sissel Krakeli og Janne Therese Varmbo har han vært på ledelseskurs i regi av NKFB.

Bildet: Daglig leder Sissel Krakeli, fagleder Janne Therese Varmbo og Jørn André Berg.

Daglig leder Sissel Krakeli er også godt fornøyd og oppsummerer kurset «Barnehagen som lærende organisasjon» som interessant og nyttig for dem og de prosesser de holder på med i Romerike barnehager SA.

– Det var et veldig interessant kurs for oss. Vi jobber godt med kompetanseheving for hele personalgruppa, og på kurset lærte vi mye om hvordan vi kan jobbe for å få alle med på endring. Det var svært nyttig for oss å delta på dette kurset nå når vi jobber målrettet for å øke kvaliteten på barnehagetilbudet, forteller hun.

Faglederne Janne Therese Varmbo og Jørn Berg skal ha et eget seminar i barnehagen og fikk med seg mye nyttig i den forbindelse.

– Vi ønsker å være en lærende organisasjon, derfor valgte vi å delta på dette kurset, forteller Berg.

Barnehagen som lærende organisasjon

I rammeplanen står det at barnehager er lærende organisasjoner. Det betyr at alle i barnehagen skal kjenne til visjonen i barnehagen, og hvilke verdier som ligger til grunn for å jobbe i tråd med den.

– Personalet ditt må ha en felles forståelse for teorigrunnlaget for praksis, og at det i felleskap blir reflektert rundt praksis og den teoretiske forankringen. Dette er viktig for at praksis og tilbudet til barna skal bli i tråd med rammeplan og årsplan. Dette sikrer at barnehagen har et helhetlig godt tilbud til barn og foreldre, forteller kursholder Anne-Lene Skog Dahl fra Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager (NKFB).

På kurset lærer du hva det innebærer å jobbe og fungere som en lærende organisasjon.

– Du får også tips om hvordan du kan jobbe i din personalgruppe for å sikre at alle faktorene blir ivaretatt – for eksempel en delt visjon, felles mentale modeller, personlig mestring, teamarbeid og ikke minst systemet, fortsetter kurslederen.

Bildet: Kursholder Anne-Lene Skog Dahl

Forventningene ble møtt

De tre ansatte fra Romerike barnehager SA sier seg fornøyd med utbyttet de fikk på kurset.

– Vi lærte mye, og jeg fikk frisket opp en del jeg hadde glemt fra styrerutdanningen, forteller Krakeli.

– Vi fikk også mange konkrete råd om hvordan vi skal komme i gang og ta tak i ting for å øke kvaliteten, fortsetter hun.
Jørn André Berg framhever at kurset var tilpasset deltakerne, at kursholderen var god på formidling og at det var lett å følge med:

– I tillegg var det gode diskusjonsoppgaver og vi fikk reflektert rundt egen praksis. Kurset handlet om litt mer fremtidsrettet barnehagedrift og ga en pekepinn på det: Hvordan vi bør bidra til å utvikle sektoren videre, sier Berg.

Janne Therese Varmbo forteller at kurset ga henne mye.

– Noe av det som var flott, var at det var rom for tanker og innspill. Stoffet var presentert på en lettfattelig måte, og Anne-Lene har god formidlingsevne. Jeg kommer til å huske lenge de ulike prosessene vi gikk igjennom, sier hun.

Kursholder Anne-Lene Skog Dahl sier hun blir inspirert av å holde kurs for en så reflektert og dyktig gjeng med barnehageledere. Hun er full av lovord om engasjementet og refleksjonene fra deltakerne.

– Erfaringen er at det er mye å hente gjennom det andre deler av refleksjoner og erfaringer. Derfor er det er positiv energi på kursene, sier hun.

Anbefaler kurset til alle som ønsker kvalitetsheving

Sissel Krakeli og hennes kolleger vil anbefale kurset til alle ledere i barnehagen som tar kompetanseheving på alvor.

– Du sitter igjen med gode verktøy for hvordan heve kvaliteten i barnehagen. Om du er pedagogisk leder, fagleder eller daglig leder, så vil du ha nytte av kurset, sier Krakeli.

– For vår del har vi fått satt kvalitet mer i system. Dette hjelper oss mer å jobbe med utvikling og få til nytenkning og endring, legger Varmbo til.

– Men kurset er nyttig for alle, avslutter Berg.

Kan du tenke deg dette kurset?

Meld deg på!

Eller ta kontakt for bestilling av kurs.