Arkiv for mars, 2020

Hvordan jobbe systematisk med kompetanseheving?

Hvordan jobbe systematisk med kompetanseheving?

Vi har laget et webinar som hjelper dere med ideer til hvordan dere kan jobbe systematisk og målrettet med fagstoff også i denne tiden med pågående koronasituasjonen. På webinaret snakket vi om: Hvordan dere kan jobbe med å utvikle barnehagens faglige plattform i en annerledes barnehagehverdag. Tips og råd til […]

Les mer

Back to school.  Textbooks stacked on wooden school desk in front of green chalkboard.  Classroom setting.

Ti lesetips til barnehageansatte

Betydelig færre barn til stede i barnehagene gjør at mange barnehageansatte vil kunne bruke tid de har til overs til faglig fordypning. Vi har samlet ti lesetips innenfor ulike temaer. Torsdag 12. mars bestemte regjeringen at alle landets skoler og barnehager som hovedregel skulle stenges, som ett av flere tiltak […]

Les mer

Viktige funn fra forskningen – hva kjennetegner gode barnehager?

Viktige funn fra forskningen – hva kjennetegner gode barnehager?

GoBaN – «Gode barnehager for barn i Norge» – er det største forskningsprosjektet som har vært gjennomført om kvalitet i norske barnehager.   Prosjektet er avsluttet, men det publiseres fortsatt mange spennende rapporter og artikler fra prosjektet. Hovedmålet med prosjektet har vært å undersøke hvordan norske barnehager påvirker barnehagebarn. Hva […]

Les mer