Hvordan jobbe systematisk med kompetanseheving?

Vi har laget et webinar som hjelper dere med ideer til hvordan dere kan jobbe systematisk og målrettet med fagstoff også i denne tiden med pågående koronasituasjonen.

På webinaret snakket vi om:

Hvordan dere kan jobbe med å utvikle barnehagens faglige plattform i en annerledes barnehagehverdag.

  • Tips og råd til hvordan kartlegge hva personalet skal jobbe med faglig
  • Eksempel på hvordan jobbe med en problemstilling/område
  • Ideer til metoder
  • Ideer til ressurser og fagstoff

Vi presenterte måter å jobbe på som hjelper dere å videreutvikle barnehagen i de tidene vi er inne i nå. Temaet vil være aktuelt i systematisk utvikling av barnehagen.

Tid: 31. mars kl. 12.00 – 12.30

Foredragsholdere:
May Liss Tobiassen, direktør Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager
Hanne Mette Kristiansen Vindvik, seniorrådgiver Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager

Se opptak av webinaret her: