Se våre webinarer

I en situasjon der flere sitter på hjemmekontor mens noen er igjen i barnehagene, er det ekstra muligheter til å jobbe med kompetanseheving og fordype seg i fagstoff. Vi har derfor laget en rekke webinarer som dere kan se her.

Hvordan jobbe systematisk med kompetanseheving?

Foredragsholdere:
May Liss Tobiassen, direktør Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager
Hanne Mette Kristiansen Vindvik, seniorrådgiver Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager

Se webinaret her.


Barnehagens fysiske lekemiljø inne

Foredragsholder:
Tone Rove Nilsen, stipendiat Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager

Se webinaret her.


Fysisk aktivitet i barnehagen – et bidrag til god psykisk og fysisk helse

Foredragsholder:
Hanne Mette Kristiansen Vindvik, seniorrådgiver Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager

Se webinaret her.


Digital praksis i barnehagen

Foredragsholder:
Helene Marie Storli Aaseth, seniorrådgiver Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager

Se webinaret her.