Godt foreldresamarbeid – fra start til slutt

Foreldrene er barnas viktigste omsorgspersoner. For å sikre barnas beste er det viktig at barnehagen kommuniserer og samarbeider godt med foreldrene. Hvordan sikrer du et godt og profesjonelt samarbeid med foreldrene? Det kan du lære mer om i et nytt webinar!

Rammeplanen er tydelig på at barnehagen i samarbeid med foreldrene skal sikre barna trygge og utviklende år i barnehagen.

Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene. Dette skal skje direkte med foreldrene til hvert enkelt barn, og gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalg.

De fleste samarbeider godt, men av og til oppstår det situasjoner som gjør at samarbeidet trues. Noe som i verste fall kan ende i en konflikt mellom foreldrene og barnehagen. Da er det viktig at barnehagen jobber for å gjenoppta den gode dialogen.  

Tilbyr webinar om foreldresamarbeid

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager tilbyr nå webinaret «Foreldresamarbeid fra start til slutt» som setter søkelys på nettopp hvordan barnehagen kan sikre et godt samarbeid med hjemmet.

Les mer om webinaret som holdes 29. oktober fra 13.30 til 16.00.

På webinaret får du tips og ideer for hvordan du kan opprettholde et godt foreldresamarbeid gjennom alle år barnet går i barnehagen.

Webinaret tar for seg:

  • hvordan det første møtet kan påvirke videre samarbeid
  • hvordan et godt samarbeid skal vedlikeholdes
  • hva som skal til for å løse eventuelle utfordringer underveis
  • trygghet og tillit mellom barnehagen og foreldrene
  • foreldremøter og foreldresamtaler
  • hvordan sørge for god gjennomføring av «den gode samtalen» og «den vanskelige samtalen»