Gratis studieplasser for fagarbeidere og assistenter i barnehager

Ifølge rammeplanen skal du som jobber i barnehage utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna. Er du godt nok rustet til dette?

Medlearn tilbyr fagskoleutdanninger som er nettbaserte, går over ett år på deltid og lar seg fint gjennomføre mens du er i jobb. Fagskoleutdanninger er «høyere yrkesfaglig utdanning» på nivå over videregående opplæring, og gir yrkesrettet kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.  

Samarbeid med Medlearn

Vi i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager samarbeider med Medlearn og videreformidler derfor informasjon om dette gratistilbudet.

Barnehagens digitale praksiser (30 studiepoeng)

  • Emne 1: Barnehagen som pedagogisk virksomhet – digitale praksiser
  • Emne 2: Digital teknologi som pedagogisk ressurs i barnehagen
  • Emne 3: Småbarn, medier og digital dømmekraft

Les mer om utdanningen her.

Opptakskrav:

• Fagbrev innen barne- og ungdomsarbeiderfaget

• Minimum 19 år

• Realkompetansevurdering

Utdanningene innen oppvekstfag er fullfinansiert av Kunnskapsdepartementet, slik at de er gratis for studenten (unntatt bøker).

Ta gjerne kontakt på mail til post@medlearn.no dersom det er spørsmål.