Mange hundre barnehageansatte i Lillestrøm lærer om psykososialt barnehagemiljø via PBL Campus: – Høy kvalitet og veldig praksisnært

Da Lillestrøm kommune skulle gi barnehagene viktig kunnskap om endringer i barnehageloven, gikk oppdraget til Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager (NKFB). Det angrer ikke kommunalsjefen på.

– Vi har vært veldig, veldig fornøyd med hele samarbeidet. Det har vært preget av høy grad av profesjonalitet på alle måter.

Det sier kommunalsjef for barnehage i Lillestrøm kommune, Julie Størksen Hagesæter, etter at kommunen i januar arrangerte en fagdag for styrere i kommunale og private barnehager i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager. Fagdagen kom i stand etter et initiativ fra kommunens barnehagemyndighet om et felles løft for alle barnehagene i kommunen. I planlegging og tilrettelegging av kompetansetiltaket har det vært et nært og godt samarbeid med Kristine Moen, seksjonsleder for barnehagemyndighet og kommunen som eier.

Måtte endre planene

Bakgrunnen er at Lillestrøm kommune har tatt et krafttak for å gjøre alle ledere og ansatte i barnehagene rustet til å følge opp nye bestemmelser om psykososialt barnehagemiljø som trådte i kraft ved årsskiftet.

Planen var opprinnelig å ha en fysisk fagdag for lederne i alle kommunale barnehager og så mange private barnehager som hadde tid og lyst til å være med. Fagdagen skulle filmes og gjøres tilgjengelig for de ansatte i etterkant.

Men på grunn av strenge restriksjoner knyttet til covid-19, ble det i fjor høst bestemt at den fysiske fagdagen måtte utgå og erstattes av et digitalt opplegg.

– Vi gikk ut til ulike fagmiljøer for å sjekke hva som kunne tilbys. Og da Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager kom med sitt tilbud, syntes vi det passet veldig godt til hva vi ønsket oss, sier Hagesæter.

Leksjon og refleksjon

Det var seniorrådgiver Hanne Mette Kristiansen Vindvik i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager som hadde styringen på det faglige opplegget. Det besto av en serie videoleksjoner der ulike sider ved den såkalte mobbeloven ble drøftet og satt i sammenheng med konkrete praksishistorier fra barnehageverden. Mellom leksjonene var det satt av tid til at refleksjonsoppgaver. Slik kunne deltakerne i grupper, satt sammen på tvers av kommunale og private barnehager, reflektere, diskutere og relatere innholdet til egne barnehager.

Seniorrådgiver Hanne Mette Kristiansen Vindvik i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager har styringen på det faglige opplegget.

Julie Størksen Hagesæter innrømmer at hun var litt spent på hvordan videoopptak som var gjort på forhånd ville fungere som erstatning for en fysisk fagdag.

– Men vi opplevde Hanne Mette som en veldig god formidler. Hele opplegget fremsto som levende. Hun har også satt seg godt inn i vår situasjon lokalt og brukte gjennomgående våre ord og begreper i leksjonene, sier Hagesæter.

Litt spenning var det også til bruken av den digitale kursplattformen, PBL Campus.

–  Men alt har gått veldig «smooth». Plattformen er ikke vanskelig å bruke. Og når vi har hatt spørsmål, er vi blitt møtt med en veldig stor grad av service og velvilje, sier kommunalsjefen.

Høy kvalitet

Om det faglige innholdet sier hun at det holdt høy kvalitet.

– Og ved at alle sider ved fagdagen var så praksisnær, ga det en ekstra dimensjon til forståelsen av loven. Det hjalp oss til å bryte lovteksten ned i hverdagen på gulvet i barnehagen, sier Julie Størksen Hagesæter.

Tilbakemeldinger fra deltakerne tyder på at opplegget traff godt. Og – legger Hagesæter til – det gjelder også det som kom av kritikk.

– Det var flere av styrerne som hadde en innvending om at dette innholdet ikke var så veldig godt tilpasset styrergruppen, men mer ansatte. Da jeg hørte det, tenkte jeg at da har vi oppnådd det vi ønsket. For selv om det er viktig å kurse alle styrerne godt i de nye bestemmelsene, var en av målsettingene våre at dette skulle passe for hele gruppa av ansatte, og være en direkte hjelp for styrer å utvikle kompetanse i hele personalgruppen. Da er nesten det aller viktigste at det treffer dem som hver dag er sammen med barna og som står i alle dilemmaene som dette temaet bringer opp, sier hun.

Tilgjengelig ut 2021

Fagdagen for styrerne var i slutten av januar 2021. Etter dette er det barnehagelærerne, fagarbeiderne og assistentenes tur.

De har nå god tid til å sette seg inn i stoffet. Kommunens mål er å få alle sine ansatte gjennom leksjonene i løpet av 2021.

– Noen er allerede i gang. Andre tar det litt etter litt i forbindelse med planleggingsdager eller personalmøter. Fra ansatte som er i gang, får jeg tilbakemelding om at dette er et veldig bra opplegg. Så det kan vi trygt anbefale andre også, sier kommunalsjef for barnehage i Lillestrøm kommune, Julie Størksen Hagesæter.

Få digital fagdag til din barnehage

Fagdagen som Lillestrøm kommune nå gjennomfører er tilgjengelig for alle barnehager som nettkurs. Nettkurset kan gjerne gjennomføres i forbindelse med personalmøter, avdelingsmøter, pedagogmøter eller en dedikert fagdag. Tilgangen til nettkurset gjelder én barnehage, men det er også mulig å få en pakkepris for flere barnehager i et konsern eller en kommune.  Ta kontakt med oss om det er aktuelt for deg.