Barnehagene etterlyser mer kunnskap om mobbing – se presentasjon.

Innholdet i Barnas verneombud del to om barnehagemiljø, mobbing og krenkelser ble lagt frem under et seminar på Arendalsuka mandag 16. august.

På seminaret, som ble streamet på PBLs facebookside, presenterte seniorrådgiver Kristine Rishaug ved Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager hva som foreligger av forskning på tematikken mobbing i barnehage og hvilken kompetanse barnehagene opplever som mangelfull. Her kommer det tydelig frem at barnehagene etterlyser mer kunnskap om håndtering av mobbing. Et område det har vært lite forsket på. 

Se opptaket med Kristine Rishaug nedenfor.