Presenterte kunnskapsoversikt om mobbing i norske barnehager på internasjonal forskningskonferanse

Forrige fredag var Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager til stede på den internasjonale konferansen til European Association on Developmental Psychology (EADP), for å presentere resultater fra kunnskapsoversikten om mobbing i norske barnehager.

Konferansen ble i år arrangert digitalt under navnet «EADP Summer Tour 2021». Konferansen har gått over tre fredager i ulike land – Østerrike, Polen og Norge. Nesten 200 forskere fra 34 land deltar.

Fredag 17.september tok konferansen for seg temaet mobbing. Fra Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager presenterte Tone Rove Nilsen, og fra Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) presentert Ingrid Midteide Løkken. Presentasjonen foregikk i et symposium sammen med flere forskere med prosjekter innen lignende tema.

– Det var veldig flott å få lov å presentere rapporten vi har utarbeidet om mobbing, sier stipendiat i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, Tone Nilsen.

Tone Rove Nilsen

Viktig å forske mer

For å kunne sikre trygge og gode barnehagemiljøer for alle barn trenger vi mer forskning rundt temaet mobbing i barnehagen.  

– Rapporten viser til hva vi vet, og hva vi ser et behov for å forske mer på. Derfor er det nyttig å være til stede på store internasjonale arenaer hvor vi treffer flere forskere. Det kjennes bra når vi opplever at rapporten blir godt tatt imot av forskerne, sier Nilsen.

Les rapporten her, og mer om konferansen her og her.