Nettressurs for utvikling av det fysiske miljøet i barnehagen

Forskningsprosjektet EnCompetence lanserer nå den nye nettsiden barnehagemiljø.no. Her får barnehageansatte inspirasjon og tips til hvordan de kan videreutvikle det fysiske miljøet, inne og ute.

-Rammeplanen sier at barnehager skal skape inkluderende og stimulerende miljø hvor alle barn skal oppleve å bli sett og kan delta i lek. På den nye nettsiden kan barnehagene finne masse spennende tips til utvikling av det fysiske miljøet i barnehagen, som skal støtte opp om barns lyst til å leke, utforske, lære og mestre, sier direktør for Nasjonal kunnskapssenter for barnehager, May Liss Tobiassen.

Besøk nettsiden.

Bygge kompetanse

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager er samarbeidspartner i forskningsprosjektet EnCompetence, og har deltatt i utvikling av den nye nettsiden. Resten av forskergruppen består av DMMH, OsloMet, Espira, Læringsverkstedet og Trondheim kommune.

– Målet med forskningsprosjektet er å bygge kompetanse blant viktige aktører i barnehagefeltet, og å utvikle verktøy for hvordan vi kan forbedre det fysiske miljøet i barnehagen. På nettsiden finner du informative tekster, artikler, webinarer og podcaster du kan dykke ned i for å lære mer om forskningen og våre funn, sier Tobiassen.

May Liss Tobiassen presenterer funn fra EnCompetence: Hva kjennetegner ikke-leken i frilekssituasjoner i barnehagen? Se flere filmer.

Les mer om forskningsprosjektet.