May Liss presenterer forskningsprosjekt under PBL Landsmøte 2021.

Bli kjent med oss: May Liss

Fremover vil vi presentere alle de flinke folkene som jobber i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, slik at du kan bli litt bedre kjent med oss! Først ut er May Liss Tobiassen!

Hun er direktør i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager. May Liss er utdannet både barnehagelærer og grunnskolelærer. Hun har mastergrad som er knyttet til pedagogikk og matematikk. May Liss har jobbet i barnehage, grunnskole og universitet. De siste 10 årene har hun jobbet ved Nord universitet. Her har hun den siste tiden vært studieleder for barnehagelærerutdanningen og har ledet implementeringen av den nye forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen. May Liss er sertifisert i  CLASS Pre-K  og ECERS og kan gjennomføre kartlegging med disse verktøy. Siden 2016 har May Liss Tobiassen vært ansatt som direktør i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager.

Tlf: 75 55 37 80 / 958 55 311. E-post: may.liss@nkfb.no

Hva er det kjekkeste med jobben din?

Jeg jobber daglig med noe jeg opplever som meningsfylt, at vi skal fortsette å ha fantastisk gode barnehager som har fokus på barns beste. Jeg liker å jobbe tett på barnehagene og bistå i deres jobb.

Hvilket fagfelt liker du best å jobbe med?

Her må jeg svare kvalitetsarbeid, som favner mangt. Jeg har mye pedagogikk og ledelse i fagkretsen og synes dette er noe av det mest spennende. I tillegg må jeg nevne lek, matematikk, didaktikk, spesialpedagogikk og egentlig det aller meste som omhandler barnehagen.

Hva er det du typisk hjelper en barnehage med?

Jeg jobber mest med å rådgi ledere, og mye med pedagogisk og didaktisk struktur. Det kan for eksempel være rolleforståelse, forventningsavklaringer, hvordan systematisk jobbe bedre og enklere for å få mer tid sammen med barna. Og så jobber jeg med lederutvikling og veiledning av ledere.

Hva er viktig for deg når du samarbeider med en barnehage?

At barnehagen får hjelp ut fra deres behov og at det er nyttig for dem. At jeg tilfører kunnskap som gjør at de videreutvikler seg eller opprettholder god praksis.

Hva er et eksempel på noe du har fått til av resultater sammen med en barnehage?

Det beste resultatet er når de jeg har jobbet sammen med kommer og sier at ting flyter bedre, og de har bedre tid sammen med barna. Og så har jeg jobbet over tid med en barnehage som nylig har fått rekordmange søker til sin barnehage, og det synes jeg er gøy.