Bli kjent med oss: Kristine

I dag presenterer vi Kristine Rishaug Ruus fra Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager.

Kristine er utdannet barnehagelærer og jobbet 12 år i barnehage før hun ble ansatt som seniorrådgiver hos oss i mai 2020. Kristine har erfaring som assistent, barnehagelærer og pedagogisk leder i en friluftsbarnehage, og har jobbet som øvingslærer for studenter fra barnehagelærerutdanningen. Hun er CLASS Pre-K sertifisert observatør og kan gjennomføre observasjoner med CLASS som verktøy i barnehager. Hun holder for tiden på med en master i barnehageledelse, og bruker den inn i arbeidet med kompetanseheving og utvikling av kvalitet i jobben hun gjør inn mot barnehagene. Gjennom sin interesse av naturens rolle i det pedagogiske arbeidet, er hun opptatt av at barn får muligheten til å oppleve mestring og utvikle god helse gjennom lek og læring i naturen.

Tlf: 75 55 38 51 / 971 97 873  E-post: kristine.ruus@nkfb.no

Hva er det kjekkeste med jobben din?
Jeg liker at jobben min er så allsidig. Alt i fra kjappe rådgivingstelefoner, til oppfølging av barnehager over tid i utviklingsarbeid, og til å bidra med faglig innhold i store prosjekter/satsinger i PBL og andre samarbeidspartnere i sektoren.

Hvilket fagfelt liker du best å jobbe med?
Dette endrer seg stadig. Det kommer veldig an på hva jeg jobber med i perioder. Jeg har en tendens til å gå «all in» i det jeg jobber med. Med økt kompetanse og forståelse gjennom lesing av forskning og faglitteratur, kan alt bli interessant. Akkurat nå er det å levere faglig innhold inn i prosjektet Barnas verneombud: Barnehagemiljø, mobbing og krenkelse noe jeg synes er veldig spennende, og ikke minst en viktig tematikk.

Hva er det du typisk hjelper en barnehage med?
Jeg hjelper ofte barnehager med å utvikle lederteam, og bistår dem i utviklingsarbeid og kompetanseheving i hele barnehagen. Ofte følger jeg barnehagene opp over tid med veiledning av styrer og ledere, og leverer faglig innhold til personalmøtene. Temaene foreldresamarbeid og psykososialt barnehagemiljø går ofte igjen når det kommer til typisk ting jeg bistår barnehagene med.

Hva er viktig for deg når du samarbeider med en barnehage?
At jeg kan stille de riktige spørsmålene i veiledning, slik at de ansatte selv får bruke sin kompetanse og erfaring til å reflektere over egen praksis. Og på den måten selv kan se behovet for utvikling eller kompetanseheving, og ikke bare på bakgrunn av kartlegging eller mine observasjoner. Da kan jeg bistå med faglig kunnskap og forskning, og øke forståelse for de valgene som tas og det de eventuelt vil endre i egen praksis i barnehagen. Det er viktig for meg å tilpasse innhold i kurs og foredrag til den enkelte barnehage, slik at de enklere kan implementere og jobbe med det i praksis etterpå.

Hva er et eksempel på noe du har fått til av resultater sammen med en barnehage?
Jeg har for eksempel bistått en barnehage med pedagogisk praksis og endringer i ledergruppen. Gjennom strukturert arbeid over tid, fikk lederen økt forståelse av eget arbeid i barnehagen, behovet for gode planer, verdien av felles ståsted og verdigrunnlag, og ikke minst et ønske om å samarbeide og spille hverandre gode i møte med barn, foreldre og ansatte.