Bli kjent med oss: Tone

Denne uken er det Tone du kan bli bedre kjent med!

Tone Rove Nilsen er næringsstipendiat ved Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager. I sin doktorgradsavhandling forsker hun på kvalitet i barnehagens fysiske innemiljø og er tilknyttet GoBaN (Gode barnehager for barn i Norge), som er Norges hittil største forskningsprosjekt innen barnehagefeltet. Tone er CLASS Pre-K sertifisert observatør og kan gjennomføre observasjoner med CLASS som verktøy i barnehager. Hun er utdannet med bachelorgrad i pedagogikk fra UiO, og en mastergrad i pedagogikk med spesialisering i utdanning og oppvekst fra NTNU. Hun har flere års arbeidserfaring som rådgiver i universitets- og høyskolesektoren. Tone er tatt opp på ph.d. i profesjonsvitenskap ved Nord universitet og har jobbet for Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager siden høsten 2017.

Tlf: 75 55 39 09 / 414 16 984. E-post:tone.nilsen@nkfb.no

Hva er det kjekkeste med jobben din?
Som næringsstipendiat i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager har jeg fått en unik mulighet til å kombinere forskning og praktisk arbeid i bedrift. I doktorgradsavhandlingen min undersøker jeg kvalitet i barnehagens fysiske innemiljø, spesielt rettet mot utvalg og tilgjengelighet av lekemateriell. Som ansatt i Nasjonalt kunnskapssenter har jeg fått mulighet til å dele funn fra forskningen min med praksisfeltet, og det synes jeg er kjempeflott! I tillegg til å forske, bidrar jeg med faglig innhold til små og store prosjekter i samarbeid med PBL og andre aktører i sektoren. 

Hvilket fagfelt liker du best å jobbe med?
Jeg synes det er veldig givende å jobbe med barns lekemuligheter i barnehagen – særlig gjennom utforming av det fysiske miljøet. Videre er jeg interessert i hvordan vi kan jobbe for å skape et trygt og godt barnehagemiljø for alle barn i barnehagen.

Hva er det du typisk hjelper en barnehage med?                                                                   
Når barnehager trenger ny inspirasjon og kunnskap om hvordan skape gode lekemuligheter for barn i det fysiske miljøet, tar de gjerne kontakt med meg. Utover dette bidrar jeg oftest med kunnskap inn i kompetanseutviklingsprosjekter for barnehageansatte.

Hva er viktig for deg når du samarbeider med en barnehage?
Det viktigste er at barnehagene sitter igjen med kunnskap og kompetanse de har bruk for i sin barnehagehverdag. Mitt inntrykk er at det er mange barnehager som arbeider godt med kvalitetsutvikling og som ønsker å utvikle sin praksis. Jeg synes det er kjempespennende å få lov til å dele av egen forskning, men også bidra til at andres forskning spres og kommer barnehagene og barna til gode.

Hva er et eksempel på noe du har fått til av resultater sammen med en barnehage?
Jeg jobber ikke like tett på barnehagene som mine flotte kolleger i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager. Men, jeg håper at det å kombinere forskning og arbeid i barnehagesektoren bidrar til at forskningen min blir praksisrelevant. Gjennom stadig kontakt med praksisfeltet får jeg et innblikk i barnehagehverdagen og en større forståelse for det viktige arbeidet som utføres der hver dag. Jeg brenner for å skape gode barnehager for barn, der barna trives, leker, danner vennskap, utforsker, lærer og utvikler seg.