Bli kjent med oss: Anne-Lene

Siste person ut i presentasjonsrunden av ansatte i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, hils på stipendiat Anne-Lene Skog Dahl.

Anne-Lene er utdannet barnehagelærer med mastergrad innen barnehagepedagogikk, med fokus på ledelse av kompetanseutvikling. Hun har jobbet innen barnehagefeltet i mer enn 20 år, og har erfaring som assistent, pedagogisk leder og styrer. Som styrer gjennom nesten 20 år har fokus vært rettet mot ledelse av kvalitetsutvikling og godt psykososialt miljø for barn.

I 2017 begynte Anne-Lene som seniorrådgiver i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, hvor hun jobbet til våren 2019. Etter en tid tilbake som styrer i barnehage i perioden 2019-2021, kom utlysningen om stipendiatstillingen som skal ha fokus på ledelse av kvalitetsutvikling i barnehagen, og hun ble veldig inspirert til å søke på stillingen. Så nå er Anne-Lene tilbake, men denne gangen i en stipendiatstilling hvor hun håper å utforske styreres ledelse av kvalitetsutvikling.

Tlf: 75 55 39 83 / 920 68 067 E-post: anne-lene@nkfb.no

Hva er det kjekkeste med jobben din?
Jeg føler meg veldig heldig i denne stillingen, da den er sammensatt og allsidig. Det er kanskje det jeg synes er kjekkest, at jeg i tillegg til å utforske mer om temaet ledelse og organisasjonsutvikling i barnehagesektoren, får muligheten til å bidra med faginnhold til ulike prosjekter i samarbeid med PBL, og som rådgiver for barnehager i forbindelse med barnehagefaglige utfordringer. Jobben oppleves veldig meningsfull og givende.

Hvilket fagfelt liker du best å jobbe med?
Gjennom praksis og utdanning er interessen min for barnehagens kvalitetsarbeid nok blitt veldig sterk. Jeg opplever det veldig meningsfullt og givende å jobbe med ledelse og prosesser som fremmer barnehagen som lærende organisasjon.

Hva er det du typisk hjelper en barnehage med?
Jeg jobber lite ut direkte mot barnehager i min stilling, men som en av flere barnehagefaglige rådgivere håper jeg å bidra til at barnehagene som tar kontakt opplever å få god hjelp utfra sitt behov.

Hva er viktig for deg når du samarbeider med en barnehage?
Det som er viktig for meg er at barnehagen opplever at de får bidrag som fremmer prosessen de står i, at jeg bidrar utfra deres behov og de opplever det nyttig for den situasjonen de tar kontakt for rådgiving.