Aktiviteter under Lederkonferansen 2022

Skal du på Lederkonferansen 2022? Da må du komme innom utstillingen som vi har sammen med Lekolar. Vi skal inspirere deg med materiell og leker fra Lekolar, og morsomme og lærerike aktiviteter utviklet av NKFB, som du kan gjøre sammen med barna i barnehagen. På denne siden samler vi alle aktiviteter vi viser frem i utstillingen, så du kan hente de frem igjen når du kommer tilbake i barnehagen.

Aktivitet: Sensoriske/lysende baller

Disse fascinerende sensoriske ballene kan brukes i mange ulike sammenhenger. Ballene har ulike taktile overflater som lyser opp i 60 sekunder når de ristes. De bidrar til ro, trener finmotorikken og øye-hånd-koordinasjonen. Ballene gir også visuell stimuli. Ballene kan for eksempel rulles i mykere materialer som sand eller leire for å lage spennende mønster. For de minste barna trenes årsak og virkning og stimulansrespons.

Forslag til aktivitet:

Hva: Aktivitet som motiverer til bruk av språk, selvhevdelse og turtaking ved hjelp av lysende baller.

Hvordan:
Aktiviteten vil fungere best med ei lita eller mellomstor gruppe med barn.
Barna sitter sammen på et hyggelig, trygt og rolig sted, gjerne i ring slik at alle ser hverandre. Hvis barna er trygge på hverandre og i rommet, kan annet lys gjerne være dempet eller avskrudd. Da vil effekten av de lysende ballene virke sterkere.

 • La alle barna få se på, ta på og bli kjent med ballene og hvordan de virker. Snakk om de ulike taktile overflatene. Bruk benevnelser av begreper som striper, prikker, rund, hard, myk og de aktuelle fargene. Snakk om tidsbegreper og hvor lenge de lyser.
 • Grip tak i det barna viser interesse for akkurat der og da, og la barna få fortelle til de andre om noe som interesserer dem. Den som forteller for de andre får en ball og skal få ha ordet så lenge ballen lyser.
 • En annen variant er å bruke ballene til å snakke om opplevelser og følelser. Den som får ballen får fortelle hva de opplever ved å se på, ta på og leke med ballen. Når lyset slukkes i ballen sendes den videre til neste barn. Kanskje trenger barna at en voksen hjelper dem på vei med å sette ord på det de ser og føler.
 • Her er det uante muligheter til bruk, og det er bare fantasien som begrenser.

Hvorfor:
Aktiviteten kan bidra til at barna får flere erfaringer som er knyttet til mål i rammeplanen:

 • Få utforske med teknologi med baller som lyser et gitt tidspunkt, og snakke om hvorfor.
 • Få øve på begrepsforståelse og trene på å bruke et variert ordforråd for økt språkforståelse og språkstimulering.
 • Erfaringer med å bruke språk som redskap for å utrykke egne tanker og følelser.
 • Erfare at alle skal få bli involvert i samtalen og i fellesskapet, og få innblikk i normer for samhandling gjennom turtaking. Dette kan bidra til å styrke fellesskapet.
 • Får øve på å fremme eget initiativ, undring og nysgjerrighet. Dette kan bidra til å fremme selvhevdelse og læring.

Aktivitet: Sensoriske byggeklosser

Klossene er allsidige og kan brukes til alt fra å skape stemning i et rom eller et område, skape ro og visuell stimulans til å være et verktøy som kan stimulere til for eksempel språkutvikling, språkforståelse, felles opplevelser og motorisk utvikling. Klossene gir et beroligende lys som kan lyse opp mørke kroker og skape fin stemning i et rom eller lekesone.

Forslag til aktivitet:

Hva:
Aktivitet for å øve på språkforståelse og begreper som farger, størrelse, mønster, former og romforståelse ved bruk av sensoriske klosser.

Hvordan: 
Aktivitetene vil fungere best med ei lita eller middels stor gruppe med barn.
De sensoriske byggeklossene plasseres rundt i rommet. Hvis barna er trygge i omgivelsene og på hverandre kan annet lys være dempet eller avskrudd.
Barna samles i en ring. Lederen gir ulike instrukser som barna skal utføre. Eksempel på spørsmål:

 • Alle som er 4 år stiller seg ved den grønne klossen
 • De som gleder seg vinter går til den lille blå klossen
 • De som fryser stiller seg ved den store røde klossen
 • Alle som liker å bygge med klosser stiller seg ved den oransje klossen

Lag gjerne spørsmål/instrukser som passer til temaer dere jobber med. Vær oppmerksom på at spørsmålene som stilles ikke utelater noen eller bidrar til stigmatisering.

Til slutt vil det kanskje stå barn ved alle klossene. Da får barna i oppgave å lage et tårn av klossene sammen.

Hvorfor:
Aktiviteten kan bidra til at barna får erfaringer som er knyttet til mål i rammeplanen:

 • Barna får øve seg på å lytte og å ta en avgjørelse ut fra eget valg, knyttet til språkforståelse og selvhevdelse.
 • Får øve seg på å skille ulike farger og størrelser, knyttet til språkforståelse og matematisk forståelse.
 • Øve på å kunne forflytte seg i rommet, styrker romforståelse og motoriske erfaringer.
 • Erfaringer med at andre kan ha andre meninger og behov enn deg selv, styrker forståelsen for respekt og likeverd.
 • Øve på å samarbeide om å skape noe i fellesskap. Dette kan bidra til sterkere samhold.
 • Oppleve spenning og følelse av å være en del av et fellesskap, som fremmer trivsel og allsidig utvikling.
 • Få visuell stimulering gjennom lys og farger. Dette kan motivere til å utrykke seg estetisk.

Aktivitet: Pop- up telt

Et pop- up telt er et allsidig produkt som kan bidra til et mer allsidig fysisk miljø og det har flere bruksområder. Teltet tilbyr et rolig, trygt og sensorisk sted å være for barn som trenger å slappe av, roe seg, leke eller utforske, og kan fungere som et rom i rommet. Dette lette teltet settes opp raskt og enkelt. Det er løkker i hjørnene for å henge opp forskjellige dekorasjoner.

Forslag til aktivitet:

Hva:

Lag en hyggelig lesekrok inne i teltet.

Lag et temarom ut fra det temaet dere jobber med.

Lag et lekested som dere innreder etter et aktuelt leketema.

Lag et rom i rommet

Hvordan:

La barna få medvirke med sine tanker og ideer til hva dere skal ha i teltet. Bring inn aktuelle rekvisitter som kan bidra til lunhet og god lek.
Hvis dere lager et temarom, husk også å bringe inn bøker om temaet dere har slik at «rommet» innbyr til allsidig aktivitet. Har dere sensorisk lysende materiell som for eksempel lysklosser vil dette være gode stemningsskapere. Vær restriktiv med lyslenker på grunn av HMS. 

La barna få bruke teltet til lek ut fra eget initiativ. Legg til rette for at rekvisitter er tilgjengelige slik at barna opplever tilgjengelighet og ro i leken.

Hvorfor:

Et telt som dette kan bidra til at barna får erfaringer som er knyttet til mål i rammeplanen:

 • Et telt kan inspirere til ulike typer lek og aktivitet, og kan fremme ulike leketemaer som ivaretar barns behov for lek.
 • Fremmer kreativitet hvis man er åpen for improvisasjon og barns medvirkning.
 • Kan bidra positivt til et inspirerende lekemiljø i barnehagens fysiske miljø.
 • Kan være en arena for ro, hvile og avslapping gjennom hverdagen i barnehagen.

Aktivitet: Beebot eller bluebot

Beebot eller bluebot er robuste roboter som kan programmeres ved hjelp av nettbrett eller ved å trykke på knappene.  Beebot er designet som en bie, mens bluebot har et transparent skall som synliggjør robotens oppbygging. Det er mulig å kjøpe nøytrale skall som barna selv kan dekorere. I tillegg kan det kjøpes ulike tilbehør til robotene, som tilhenger, skuffe, matter og sekvenskort. Robotene åpner opp for mange ulike aktiviteter som kan støtte barnas forståelse for blant annet årsak-virkning-sammenheng, planlegging, problemløsning, samspill, språk, antall, rom, form, fellesskap og tilhørighet. Et tips er å jobbe temabasert og i kreative og skapende prosesser rundt robotene.

Hva gjør vi?

 • Lag egne baner ved å måle opp og lage ruter på gulvet, for eksempel med farget tape eller papirrull.
 • Finn lekemateriell som kan supplere banen, for eksempel små hus dere har laget selv, naturmaterialer eller leker og andre rekvisitter. Jobber dere temabasert med aktiviteten, kan dere lage rekvisitter knyttet til tema.
 • Finn mål for programmeringen sammen med barna: for eksempel hent skatten på skattekartet eller lever post til det blå huset.
 • La barna telle og resonnere seg frem til hvordan de kan nå målet. Gi støtte og veiledning nok til at de kan mestre selv, både når det gjelder resonnement, men også for å utvide barnas forståelse ved å sette ord på begreper som for eksempel rom og retning.
 • La barna gjerne være i mindre grupper under aktiviteten. Det kan bidra til økt samhandling og dialog. Ved at barna får muligheten til å bytte på tur (turtaking), løse problemer og mestre sammen, får de felles erfaringer og styrker fellesskapsfølelsen seg imellom.

Mål: Barna skal, gjennom kreativ og skapende lek med robot, få utforske og bli kjent med programmering og matematiske begreper.

Rammeplan:  

Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing. (s. 53).

Vurdering:  

 • Hvilke ferdigheter ble tatt i bruk i leken, og hva lærte barna?
 • Hva skapte engasjement og glede?
 • Hva fungerte ikke så godt i aktiviteten, og hva kan du gjøre annerledes neste gang?

Aktivitet: Programmering i naturen med rugged robot

Rugged robot er en mer robust versjon av vennene sine beebot og bluebot, og kan brukes ute både i sol, regn og snø. Den har sensorer som gjør at den justerer retningen sin dersom det er hindre i veien for den. Rugged robot gir samme aktivitetsmuligheter som beebot og bluebot, men er i tillegg mer egnet til aktiviteter som foregår ute og i naturen

Hva gjør vi?

 • La barna lage baner til roboten ute. Det kan for eksempel lages i sandkassen med forhøyninger/fordypninger/broer/vannkanaler, eller ved å tegne opp ruter med kritt på asfalten.
 • Finn et felles mål dere skal arbeide mot. For eksempel å bygge et tårn av pinner og undersøk om roboten klarer å velte tårnet.
 • La barna samarbeide, utforske, planlegge, løse problemer og mestre sammen. Et tips er å fokusere på dialog og samspill i aktiviteten.

Mål:

Barna skal utforske mulighetene med teknologi ute i naturen gjennom fellesskapsstyrkende og relasjonsbyggende aktiviteter.

Rammeplan:

Personalet skal bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere barna til matematisk tenkning (s. 54) og legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø (s. 44).

Vurdering:

 • Hvilke resonnement brukte barna? Hvilke løsninger kom de frem til i fellesskap?
 • Hvilke muligheter hadde barna til å bidra i samspillet?
 • Hva fungerte ikke så godt i aktiviteten og hva kan du gjøre annerledes neste gang?

Aktivitet: Greenscreen

En neongrønn kasse eller et neongrønt tøystykke gir utgangspunktet for å utforske digital teknologi sammen med fagområdet kunst, kultur og kreativitet. I tillegg trenger du en smarttelefon eller et nettbrett, egnet app og et tilhørende «kamerastativ». Har dere dette tilgjengelig, har dere mulighet til å lage egne fortellinger og utvikle egne rekvisitter så langt fantasien strekker seg. Arbeid med greenscreen og smarttelefon/nettbrett egner seg til spontan lek der barna på eget initiativ dikter fortellinger der de kler seg ut eller finner figurer og rekvisitter som kan bli en del av fortellingen, dersom utstyret de trenger er tilgjengeliggjort for dem. Greenscreen egner seg også godt til å jobbe prosjektbasert:

Hva gjør vi?

 • I forkant planlegges arbeidet med greenscreen gjennom didaktisk planlegging og forankring i en periodeplan. Planlegg de ulike sekvensene prosjektet består av, og sett av tid til de ulike aktivitetene.
 • Slike sekvenser kan for eksempel være å dikte en fortelling sammen med barna og skrive den ned, lage kostymer og rekvisitter, spille inn fortellingen, spille inn lydeffekter, musikk og stemmer som kan legges på filmen, redigere fortellingen og legge på effekter i app, og ha fremvisning av fortellingen for hele barnegruppa/foreldre (husk samtykke fra foreldrene)

Mål:

Barna skal oppleve glede og motivasjon for å uttrykke seg gjennom fortelling, musikk og drama og utforske mulighetene som ligger i digital teknologi.

Rammeplan:

I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk (s. 50).

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk (s. 51).

Vurdering:

 • Vurdering burde skje både underveis i prosessen og etter aktiviteten.
 • Hvilke fagområder har barna vært innom i løpet av aktiviteten?
 • Hvile erfaringer har barna gjort seg?
 • Hva kan gjøres annerledes?

Aktivitet: Bli kjent med Babblarna 

Forslag til aktivitet: 

Kjenner du til det lille universet til Babblarna? Universet består av seks ulike karakterer som synger, leker og babler på sitt eget språk. Babba, Bobbo, Bibbi, Dadda, Diddi og Doddo pludrer i vei ved at de bruker lydene i sine egne navn. Gjengen kan bli med å støtte barn i begynnende språklæring, og fokuset ligger på lydene og tonefallet i språket. Sammen med tv programmet som ligger på Nrk, har Lekolar mye materiell fra Babblarana- universet som kan inspirere til lek med språk i barnehagen.  

Hva:  

Bruk figurene, bamser eller hånd-dukker fra Babblarna til å leke, utforske, tulle og tøyse med språk i fokus.  

Bli kjent med lydene til figurene, lek med stemmer, tonefall og lydene i språket.  

Hvordan: 

Finn ut hva som er spesielt med hver enkelt figur sammen med barna, snakk om hvilket utseende de har og hvilke lyder de lager. Hva liker figurene å gjøre? Hva føler de? Aktiviteten passer godt i mindre grupper der hver enkelt kan få være hver sin figur eller bytte på å være de ulike figurene. I denne aktiviteten har ansatte en rolle som inspirator i leken, bidrar med å utvide barnas lekerepertoar, og bidrar til utforsking av språket sammen med barna. For små barn er det mye humor i å lage ulike stemmer, bruke forskjellig tonefall og overdrive uttalelse av lydene i språket. Den ansatte deltar i leken som likeverdig lekepartner og følger barnas innspill. Barnas innspill, initiativ, interesse og humor spiller en viktig rolle i videreutvikling av leken. Aktiviteten gir barna erfaring med å være i samspill, ta roller og bygge videre på hverandres innspill. For barn som er i en begynnende språklæringsfase gir aktiviteten mulighet for kroppslig lek og kommunikasjon som legger større vekt på mimikk, gester og felles meningsskaping gjennom figurenes handlinger og lyder.  

Hvorfor: 

Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening ( s. 23) 

Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling (s. 23).  

Aktivitet: Mer enn bare lesing av bøker  

Forslag til aktivitet: 

Blant utvalget av materiell fra Babblarna er det mange bøker. Barn som leses for utvikler et rikere ordforråd enn barn som ikke blir lest for, fordi bøker inneholder flere lavfrekvente ord enn vi bruker i dagligtalen. Lesing av bøker i barnehagen kan også bidra til å jevne ut forskjeller i barns språkferdigheter, fordi det kan være store forskjeller på hvor mye barna leses for i sine hjem. Det er viktig at ansatte har et systematisk blikk på lesing av bøker. Er det tilfeldig hvem som blir lest for? Er det barn eller ansatte som oftest tar initiativ? Er det noen barn som leses oftere for enn andre? 

Hva:  

Aktivitet for å bidra til et rikt og variert språkmiljø i barnehagen 

Hvordan: 

 • Lesing av bøker passer godt å gjennomføre i mindre grupper. Inndeling kan for eksempel være basert på erfaringer eller interesser, språkferdigheter eller barnas behov for ro og hvile. Tenk igjennom hvordan du kan ivareta barns medvirkning når du tilrettelegger for lesing av bøker. 
 • Aktiviteten bør foregå et sted der dere kan sitte godt og ikke blir unødvendig forstyrret av andre aktiviteter. Det kan være en ide å utvikle en god sone for lesing av bøker, som er noe skjermet fra andre lekesoner.  
 • Barna trenger varierende grad av støtte for å involvere seg i lesing av bøker. Velg ulike strategier for høytlesningen ut ifra barnas forutsetninger. Strategier kan for eksempel variere med tanke på barnas grad av involvering i fortellingen, på din bruk av konkreter for å supplere historien, og på hvilken måte du leser på.  

Hvorfor: 

Personalet skal bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker og inkludere barna i språkstimulerende aktiviteter (Rammeplanen, s. 49) 

Lesing av bøker gir barna mulighet til å sitte tett ved siden av en ansatt, være i rolige omgivelser og ha et lavere aktivitetsnivå enn mange andre aktiviteter. Lesing kan derfor ivareta barns behov for ro og hvile (Rammeplanen, s. 20) 

Ønsker du å vite mer om aktivitetene eller Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager? Ta kontakt med oss!