Laster Arrangementer

Arrangementer

Finn arrangementer

Navigasjon for arrangementvisning

Kommende Arrangementer

Arrangementer listenavigering

februar 2019
Dato 7. februar @ 12:00 - 15:00
Sted Rådhusgata 5B, 4 et

Enkle grep, stor forskjell – hvordan bli en plast- og giftfri barnehage? Oslo

Miljøgifter og plastforurensning er to av vår tids store miljøutfordringer. De påvirker helsen og miljøet for alle, og små barn er spesielt sårbare. Mange lar være å handle da de fleste tror at løsningen på problemet er mer ventilasjon eller helt ny barnehage. Men heldigvis kan mye gjøres med enkle tiltak uten store kostnader. På dette kurset får du kunnskap, inspirasjon og idéer til hvordan du med enkle grep kan motivere og involvere barn og voksne til å ta gode…

Les mer
Dato 20. februar @ 09:00 - 12:00
Sted PBL Konferansesenter

Enkle grep, stor forskjell – hvordan bli en plast- og giftfri barnehage? Bodø

Miljøgifter og plastforurensning er to av vår tids store miljøutfordringer. De påvirker helsen og miljøet for alle, og små barn er spesielt sårbare. Mange lar være å handle da de fleste tror at løsningen på problemet er mer ventilasjon eller helt ny barnehage. Men heldigvis kan mye gjøres med enkle tiltak uten store kostnader. På dette kurset får du kunnskap, inspirasjon og idéer til hvordan du med enkle grep kan motivere og involvere barn og voksne til å ta gode…

Les mer
Dato 20. februar @ 13:00 - 16:00
Sted PBL Konferansesenter

Enkle grep, stor forskjell – hvordan bli en plast- og giftfri barnehage? Bodø

Miljøgifter og plastforurensning er to av vår tids store miljøutfordringer. De påvirker helsen og miljøet for alle, og små barn er spesielt sårbare. Mange lar være å handle da de fleste tror at løsningen på problemet er mer ventilasjon eller helt ny barnehage. Men heldigvis kan mye gjøres med enkle tiltak uten store kostnader. På dette kurset får du kunnskap, inspirasjon og idéer til hvordan du med enkle grep kan motivere og involvere barn og voksne til å ta gode…

Les mer
Dato 25. februar @ 09:00 - 15:00
Sted Rådhusgata 5B, 4 et

Ledelse av barnehagen som lærende organisasjon

Fremtidens barnehage må i større grad rigges som en lærende organisasjon. Er din barnehage det? I rapporten «barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv» pekes det på at barnehagen må rigges til å bli en lærende organisasjon i større grad enn i dag. Det krever barnehagelærere som har faglig og analytisk-metodisk kompetanse til å gjennomføre systematisk evaluering og utforming av endringsplaner. På dette kurset får du kunnskap om hvordan du kan jobbe endringsrettet i egen organisasjon og hvordan du kan bygge barnehagen som en…

Les mer
mars 2019
Dato 11. mars @ 12:00 - 15:00
Sted Rådhusgata 5B, 4 et

Enkle grep, stor forskjell – hvordan bli en plast- og giftfri barnehage? Oslo

Miljøgifter og plastforurensning er to av vår tids store miljøutfordringer. De påvirker helsen og miljøet for alle, og små barn er spesielt sårbare. Mange lar være å handle da de fleste tror at løsningen på problemet er mer ventilasjon eller helt ny barnehage. Men heldigvis kan mye gjøres med enkle tiltak uten store kostnader. På dette kurset får du kunnskap, inspirasjon og idéer til hvordan du med enkle grep kan motivere og involvere barn og voksne til å ta gode…

Les mer
Dato 19. mars @ 09:00 - 15:00
Sted Scandic Bergen City

Barns lek og barnehagens lekemiljø, Bergen

Lek er en viktig del av barns hverdag. Er din barnehage tilrettelagt for å fremme barns lek? Vi hjelper deg med å bli bevisst og reflektere over egen praksis, samt bruk og valg av lekemateriell. På dette kurset får du gode råd for hvordan du kan legge til rette for gode lekemiljøer i barnehagen både ute og inne, og hvordan lek og læring kan sees på som en helhet som bygger på barnas interesser. Kurset viser til nyeste forskning innenfor…

Les mer
Dato 20. mars @ 09:00 - 15:00
Sted Felix konferansesenter

Naturpilotene som arena for bærekraftig utvikling og digital kompetanse

Valgene vi tar i barnehagene, har betydning for barnet selv og miljøet rundt oss. Hvordan kan du jobbe med holdninger og tilnærming av naturen for en bærekraftig utvikling? De voksne har stor betydning for barns utbytte av naturen som arena. Hvordan kan vi støtte, inspirere og legge til rette for en meningsfull dag? I kurset skal vi ta for oss dagsaktuell forskning og knytter dette til rammeplanen. Vi skal også komme inn på digital kompetanse, og hvordan du kan legge…

Les mer
Dato 20. mars @ 09:00 - 15:00
Sted Scandic Stavanger Forus

Barns lek og barnehagens lekemiljø, Stavanger

Lek er en viktig del av barns hverdag. Er din barnehage tilrettelagt for å fremme barns lek? Vi hjelper deg med å bli bevisst og reflektere over egen praksis, samt bruk og valg av lekemateriell. På dette kurset får du gode råd for hvordan du kan legge til rette for gode lekemiljøer i barnehagen både ute og inne, og hvordan lek og læring kan sees på som en helhet som bygger på barnas interesser. Kurset viser til nyeste forskning innenfor…

Les mer
Dato 21. mars @ 09:00 - 15:00
Sted Vingparken Konferansesenter

Naturpilotene som arena for bærekraftig utvikling og digital kompetanse

Valgene vi tar i barnehagene, har betydning for barnet selv og miljøet rundt oss. Hvordan kan du jobbe med holdninger og tilnærming av naturen for en bærekraftig utvikling? De voksne har stor betydning for barns utbytte av naturen som arena. Hvordan kan vi støtte, inspirere og legge til rette for en meningsfull dag? I kurset skal vi ta for oss dagsaktuell forskning og knytter dette til rammeplanen. Vi skal også komme inn på digital kompetanse, og hvordan du kan legge…

Les mer
april 2019
Dato 2. april @ 09:00 - 15:00
Sted Scandic Seilet

Naturpilotene som arena for bærekraftig utvikling og digital kompetanse

Valgene vi tar i barnehagene, har betydning for barnet selv og miljøet rundt oss. Hvordan kan du jobbe med holdninger og tilnærming av naturen for en bærekraftig utvikling? De voksne har stor betydning for barns utbytte av naturen som arena. Hvordan kan vi støtte, inspirere og legge til rette for en meningsfull dag? I kurset skal vi ta for oss dagsaktuell forskning og knytter dette til rammeplanen. Vi skal også komme inn på digital kompetanse, og hvordan du kan legge…

Les mer
+ Eksporter arrangementer