Laster Arrangementer

Arrangementer

Finn arrangementer

Navigasjon for arrangementvisning

Kommende Arrangementer

Arrangementer listenavigering

november 2018
Dato 13. november @ 09:00 - 15:00
Sted Quality Hotel Klubben

Naturpilotene i møte med ny rammeplan – Tønsberg

  Dette kurset passer for deg som ønsker inspirasjon, ideer og kunnskap om hvorfor og hvordan du kan bruke naturen som læringsarena. Kurset passer også for deg som har vært på et naturpilotkurs tidligere. Målet med kurset er å gi innføring og inspirasjon til hvordan naturen kan brukes som arena for lek, omsorg, læring og danning. Kurset skal også gi deg kjennskap til relevant forskning og rammeplanen, og du får tips til praktiske ideer og hvordan du kan gjennomføre de…

Les mer
Dato 14. november @ 09:00 - 15:00
Sted Clarion Hotel Ernst

Naturpilotene i møte med ny rammeplan – Kristiansand

Dette kurset passer for deg som ønsker inspirasjon, ideer og kunnskap om hvorfor og hvordan du kan bruke naturen som læringsarena. Kurset passer også for deg som har vært på et naturpilotkurs tidligere. Målet med kurset er å gi innføring og inspirasjon til hvordan naturen kan brukes som arena for lek, omsorg, læring og danning. Kurset skal også gi deg kjennskap til relevant forskning og rammeplanen, og du får tips til praktiske ideer og hvordan du kan gjennomføre de i…

Les mer
Dato 20. november @ 09:00 - 12:00
Sted Rådhusgata 5B, 4 et

Rammeplan kurs for ledere i barnehagen

Rammeplanen vektlegger høy kvalitet i det pedagogiske arbeidet. Få med deg dette tretimerskurset om kvalitetsarbeid i barnehagen knyttet til rammeplanens verdigrunnlag, ansvar og roller. Målgruppe Styrer / daglig leder og pedagogiske ledere i barnehagen Læringsmål Dette kurset hjelper deg å jobbe i tråd med rammeplanens innhold og intensjoner i din barnehage. Vi ser på hvordan du kan møte kravene i rammeplanen i din barnehage og gjennom dette arbeidet bidra til å gi barna et tilbud med høy kvalitet. NKFB har…

Les mer
Dato 20. november @ 13:00 - 16:00
Sted Rådhusgata 5B, 4 et

Livsmestring i barnehagen – å oppleve seg selv som en del av fellesskapet!

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon, og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Hvordan kan du fremme livsmestring og helse for barn i din barnehage? Målgruppe Kurset passer for hele personalgruppen Læringsmål Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Gjennom den daglige og nære kontakten med barna, er barnehagen i en sentral posisjon til å kunne observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon.…

Les mer
Dato 21. november @ 09:00 - 12:00
Sted Rådhusgata 5B, 4 et

Livsmestring i barnehagen – å oppleve seg selv som en del av fellesskapet!

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon, og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Hvordan kan du fremme livsmestring og helse for barn i din barnehage? Målgruppe Kurset passer for hele personalgruppen Læringsmål Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Gjennom den daglige og nære kontakten med barna, er barnehagen i en sentral posisjon til å kunne observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon.…

Les mer
Dato 21. november @ 13:00 - 16:00
Sted Rådhusgata 5B, 4 et

Livsmestring i barnehagen – å oppleve seg selv som en del av fellesskapet!

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon, og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Hvordan kan du fremme livsmestring og helse for barn i din barnehage? Målgruppe Kurset passer for hele personalgruppen Læringsmål Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Gjennom den daglige og nære kontakten med barna, er barnehagen i en sentral posisjon til å kunne observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon.…

Les mer
Dato 27. november @ 09:00 - 15:00
Sted Quality Hotel & Resort Sarpsborg

Naturpilotene i møte med ny rammeplan – Sarpsborg

Dette kurset passer for deg som ønsker inspirasjon, ideer og kunnskap om hvorfor og hvordan du kan bruke naturen som læringsarena. Kurset passer også for deg som har vært på et naturpilotkurs tidligere. Målet med kurset er å gi innføring og inspirasjon til hvordan naturen kan brukes som arena for lek, omsorg, læring og danning. Kurset skal også gi deg kjennskap til relevant forskning og rammeplanen, og du får tips til praktiske ideer og hvordan du kan gjennomføre de i…

Les mer
Dato 27. november @ 09:00 - 12:00
Sted Rådhusgata 5B, 4 et

Barnehagen som en lærende organisasjon

Rammeplanen er tydelig på at barnehager skal jobbe som lærende organisasjoner. Det finnes ingen snarveier og ulik innsats i forskjellige barnehager. Målgruppe Styrer/daglig leder og pedagogiske ledere i barnehagen Læringsmål Som deltager på kurset vil du bli Presentert for forskningsbasert kunnskap om lærende organisasjon Hva som kreves for å jobbe som en lærende organisasjon Hvordan du som leder kan jobbe strukturert med din barnehage som en lærende organisasjon Innhold/tema Innholdet i dette tretimerskurset er inspirert av Peter Senge sin teori…

Les mer
Dato 27. november @ 13:00 - 16:00
Sted Rådhusgata 5B, 4 et

Ledelse i barnehagen – endring og implementering

Å gjennomføre endringer i barnehagen kan være krevende. Tydelig ledelse og god forankring blant alle ansatte er viktig for å lykkes. Læringsmål Som deltaker på kurset vil du bli Presentert for forskningsbasert kunnskap om endring og implementering Endringsprosessen og noen viktige og kritiske faktorer Hvordan du som leder kan oppnå god implementeringskvalitet i egen organisasjon Innhold/tema Mange barnehager er opptatt av å utvikle kvaliteten i egen praksis gjennom å øke kompetansen blant alle medarbeiderne.  I denne prosessen kan du som…

Les mer
Dato 28. november @ 09:00 - 15:00
Sted Scandic Ambassadeur

Naturpilotene i møte med ny rammeplan – Drammen

Dette kurset passer for deg som ønsker inspirasjon, ideer og kunnskap om hvorfor og hvordan du kan bruke naturen som læringsarena. Kurset passer også for deg som har vært på et naturpilotkurs tidligere. Målet med kurset er å gi innføring og inspirasjon til hvordan naturen kan brukes som arena for lek, omsorg, læring og danning. Kurset skal også gi deg kjennskap til relevant forskning og rammeplanen, og du får tips til praktiske ideer og hvordan du kan gjennomføre de i…

Les mer
+ Eksporter arrangementer