Laster Arrangementer
  • Dette event har allerede funnet sted.

Webinar: Kommunikasjon med foreldre fra start til slutt

Dato 29. oktober 2020 @ 13:30 - 16:00
Pris 595 kroner

Foreldrene er barnas viktigste omsorgspersoner, og for barnas beste er det nødvendig at vi kommuniserer og samarbeider godt med dem. Men hvordan sikrer du et godt og samtidig profesjonelt samarbeid med foreldrene gjennom alle år barnet går i barnehagen?

Målgruppe

Assistenter, fagarbeidere, pedagoger og styrere

Læringsmål

  • Kunnskap om hvordan du kan begrunne dine vurderinger overfor foreldre og ta hensyn til foreldrenes synspunkter.
  • Kunnskap om hvordan du kan legge til rette for at foreldrene får medvirke til den individuelle tilretteleggingen av tilbudet i barnehagen.
  • Hvordan bidra til at barnet ikke kommer i lojalitetskonflikt mellom hjemmet og barnehagen.
  • Se verdien av et godt samarbeid mellom barnehage og hjem, og hvilken betydning det har for barnet.

Innhold/tema

Rammeplanen er tydelig på at barnehagen i samarbeid med foreldrene skal sikre barna trygge og utviklende år i barnehagen.

Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene, både på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. De fleste samarbeider godt, men av og til oppstår det situasjoner som gjør at samarbeidet trues. Noe som i verste fall kan ende i en konflikt mellom foreldrene og barnehagen. Da er det viktig at barnehagen jobber for å gjenoppta den gode dialogen.

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager tilbyr nå kurset «Foreldresamarbeid fra start til slutt» som setter søkelys på nettopp hvordan barnehagen kan sikre et godt samarbeid med hjemmet.

I dette kurset vil du få tips og ideer til hvordan du kan opprettholde et godt foreldresamarbeid gjennom alle år barnet går i barnehagen.

Kurset vil gå inn på hvordan det første møtet kan påvirke videre samarbeid, hvordan et godt samarbeid skal vedlikeholdes, og hva som skal til for å løse eventuelle utfordringer underveis.

Vi vil komme inn på tema som trygghet og tillit, foreldremøter og foreldresamtaler, samt hvordan sørge for god gjennomføring av «den gode samtalen» og «den vanskelige samtalen».

Påmelding

Detaljer

Dato:
29. oktober 2020
Tid
13:30 - 16:00
Kostnad:
595 kroner

Sted

Webinar