Ledelse av barnehagen som lærende organisasjon

Thon Hotel Orion Bradbenken 3,Bergen

Fremtidens barnehage må i større grad rigges som en lærende organisasjon. Er din barnehage det? I rapporten «barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv» pekes det på at barnehagen må rigges til å bli en lærende organisasjon i større grad enn i dag. Det krever barnehagelærere som har faglig og analytisk-metodisk kompetanse til å […]

Les mer

1490 kroner

Barns lek og barnehagens lekemiljø, Tromsø

Clarion Collection Aurora Sjøgata 19-21,Tromsø

Barnehagens fysiske miljø har mye å si for barns utvikling, lek og læring. Nye funn fra forskningsprosjektet GoBaN viser at mange barn ikke har god nok tilgang på materiell og leker i barnehagen. Stipendiat Tone Rove Nilsen, i NKFB, forsker også på lekemateriell i prosjektet «Barnehagens praksis med lekemateriell». Tone vil […]

Les mer

1490 kroner

Ledelse av barnehagen som lærende organisasjon

Scandic Stavanger Forus Bjødnabeen 2,Stavanger

Fremtidens barnehage må i større grad rigges som en lærende organisasjon. Er din barnehage det? I rapporten «barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv» pekes det på at barnehagen må rigges til å bli en lærende organisasjon i større grad enn i dag. Det krever barnehagelærere som har faglig og analytisk-metodisk kompetanse til å […]

Les mer

1490 kroner

Barns lek og barnehagens lekemiljø, Tønsberg

Quality Hotel Klubben Nedre Langgate 49,Tønsberg

Barnehagens fysiske miljø har mye å si for barns utvikling, lek og læring. Nye funn fra forskningsprosjektet GoBaN viser at mange barn ikke har god nok tilgang på materiell og leker i barnehagen. Stipendiat Tone Rove Nilsen, i NKFB, forsker også på lekemateriell i prosjektet «Barnehagens praksis med lekemateriell». Tone vil […]

Les mer

1490 kroner

Barns lek og barnehagens lekemiljø, Oslo

Rådhusgata 5B, 4 et Oslo

Barnehagens fysiske miljø har mye å si for barns utvikling, lek og læring. Nye funn fra forskningsprosjektet GoBaN viser at mange barn ikke har god nok tilgang på materiell og leker i barnehagen. Stipendiat Tone Rove Nilsen, i NKFB, forsker også på lekemateriell i prosjektet «Barnehagens praksis med lekemateriell». Tone vil […]

Les mer

1490 kroner

Nettkurs: Gjenåpning med nye rutiner og styrket smittevern – hvordan skape gode pedagogiske opplevelser sammen med barna?

Nettkurs

Barnehager over hele landet forbereder nå gjenåpningen og hvordan barnehagen – under nye og strengere retningslinjer for smittevern – kan gi et best mulig pedagogisk tilbud til alle barn. Hvordan bør barnehagen ta i mot barna som kommer tilbake? Hvordan sikre at alle barn får et trygt og godt omsorgstilbud? […]

Les mer

Kr595

Workshop: Hvordan skape et godt lekemiljø for barna i barnehagen?

Rådhusgata 5B, 4 et Oslo

Leken har en sentral plass i barnehagen og er en naturlig del av barnas hverdag. Men hvordan kan du bidra til å skape et godt fysisk lekemiljø, slik at alle barna får mulighet til å delta aktivt i lek? Et godt lekemiljø kan stimulere og videreutvikle barnas lek. Leken kan […]

Les mer

490 kroner

Webinar: Kommunikasjon med foreldre fra start til slutt

Webinar

Foreldrene er barnas viktigste omsorgspersoner, og for barnas beste er det nødvendig at vi kommuniserer og samarbeider godt med dem. Men hvordan sikrer du et godt og samtidig profesjonelt samarbeid med foreldrene gjennom alle år barnet går i barnehagen? Målgruppe Assistenter, fagarbeidere, pedagoger og styrere Læringsmål Kunnskap om hvordan du […]

Les mer

595 kroner

Webinar: Foreldresamarbeid fra start til slutt

Foreldrene er barnas viktigste omsorgspersoner, og for barnas beste er det nødvendig at vi kommuniserer og samarbeider godt med dem. Men hvordan sikrer du et godt og samtidig profesjonelt samarbeid med foreldrene gjennom alle år barnet går i barnehagen? Målgruppe Assistenter, fagarbeidere, pedagoger og styrere Læringsmål Kunnskap om hvordan du […]

Les mer