Forside » Ansatte

Ansatte

May Liss Tobiassen – direktør 
May Liss Tobiassen er utdannet både barnehagelærer og grunnskolelærer. Hun har mastergrad som er knyttet til pedagogikk og matematikk. May Liss har jobbet i barnehage, grunnskole og universitet. De siste 10 årene har hun jobbet ved Nord universitet. Her har hun den siste tiden vært studieleder for barnehagelærerutdanningen og har ledet implementeringen av den nye forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen. May Liss er CLASS Pre-K sertifisert observatør og kan gjennomføre observasjoner med CLASS som verktøy i barnehager. Siden 2016 har May Liss Tobiassen vært ansatt som direktør barnehagefaglig område i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager.
Tlf: 75 55 37 80 / 958 55 311. E-post: may.liss@nkfb.no

Hanne Mette Kristiansen Vindvik – seniorrådgiver
Hanne er utdannet barnehagelærer og har jobbet i forskjellige barnehager fra 1995 til 2017. Hun har erfaring som assistent, barnehagelærer, pedagogisk leder, styrer og har vært medeier i enkeltstående friluftsbarnehage i 13 av disse årene. Hanne har tilleggsutdanning innen veiledning og holde på med en master i folkehelsearbeid med tverrfaglig profil ved Nord Universitetet. Hanne er opptatt av at barn skal ha en helsefremmende hverdag i barnehagen med mulighet til å oppleve naturen som leke- og læringsarena.

Tlf: 75 55 39 10 / 952 00 082. E-post: hanne.vindvik@nkfb.no

Helene Storli Aaseth – seniorrådgiver 
Helene er utdannet med bachelorgrad i pedagogikk fra Universitetet i Agder, og har en mastergrad fra Nord Universitet i tilpasset opplæring med spesialisering innen spesialpedagogikk. Helene har erfaring fra arbeid innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet, og er spesielt opptatt av barns språkutvikling og barnehagens språklige miljø. Hun er også CLASS Pre-K sertifisert observatør og kan gjennomføre observasjoner med CLASS som verktøy i barnehager.Helene har jobbet som rådgiver for Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager siden 2019.

Tlf: 75 55 38 81 E-post: helene@nkfb.no

Kristine Rishaug Ruus – seniorrådgiver
Kristine er utdannet barnehagelærer og har jobbet i barnehage siden 2008. Hun har erfaring som assistent, barnehagelærer og pedagogisk leder i friluftsbarnehage. Hun har også jobbet som øvingslærer for studenter fra barnehagelærerutdanningen. Kristine har fordypning i småbarnspedagogikk og er opptatt av innholdet i tilbudet de minste barna får i barnehagen. Kristine er CLASS Pre-K sertifisert observatør og kan gjennomføre observasjoner med CLASS som verktøy i barnehager. Kristine er i tillegg opptatt av naturens rolle i det pedagogiske arbeidet.  Her hvordan barn ut fra egne forutsetninger opplever mestring og utvikler god helse gjennom lek og læring i naturen.

Tlf: 75 55 38 51 / 971 97 873 E-post:  kristine.ruus@nkfb.no

Anne-Lene Skog Dahl – stipendiat
Anne-Lene er utdannet barnehagelærer, og har en mastergrad i barnehagepedagogikk fra HIO (OsloMet). Hun har erfaring som assistent, pedagogisk leder og styrer i barnehage. Anne-Lene har tilleggsutdanning innen veiledning, matematikk og naturfag i barnehagen, psykisk helse for barn og unge og lærende organisasjoner. Hun er særlig opptatt av ledelse og kvalitetsutvikling.

Tlf: 75 55 39 83 / 920 68 067 E-post: anne-lene@nkfb.no