Forside » Ansatte

Ansatte

May Liss Tobiassen – direktør 
May Liss Tobiassen er utdannet både barnehagelærer og grunnskolelærer. Hun har mastergrad som er knyttet til pedagogikk og matematikk. May Liss har jobbet i barnehage, grunnskole og universitet. De siste 10 årene har hun jobbet ved Nord universitet. Her har hun den siste tiden vært studieleder for barnehagelærerutdanningen og har ledet implementeringen av den nye forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen. Siden 2016 har May Liss Tobiassen vært ansatt som direktør barnehagefaglig område i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager.
Tlf: 75 55 37 80 / 958 55 311. E-post: may.liss@nkfb.no

Hanne Mette Kristiansen Vindvik – seniorrådgiver
Hanne er utdannet barnehagelærer og har jobbet i forskjellige barnehager siden 1995. Hun har erfaring som assistent, barnehagelærer, pedagogisk leder og styrer. De siste 13 årene har hun eid en friluftsbarnehage. Hanne har tilleggsutdanning innen veiledning og er i gang med en master i folkehelsearbeid med tverrfaglig profil ved Universitetet i Nordland. Hanne er opptatt av at barn skal ha en helsefremmende hverdag i barnehagen med mulighet til å oppleve naturen som leke- og læringsarena.
Tlf: 75 55 39 10 / 952 00 082. E-post: hanne.vindvik@nkfb.no

Tone Rove Nilsen – stipendiat
Tone er utdannet med bachelorgrad i pedagogikk fra UiO, og en mastergrad i pedagogikk med spesialisering innen utdanning og oppvekst fra NTNU. Tone skal som stipendiat ved kunnskapssenteret forske på lekemateriell i barnehagen og er tilknyttet GoBaN (Gode barnehager for barn i Norge) som er Norges største forskningsprosjekt innen barnehagefeltet.

Tlf: 75 55 39 09 / 414 16 984. E-post: tone.nilsen@nkfb.no

Helene Storli Aaseth – seniorrådgiver
Helene er utdannet med bachelorgrad i pedagogikk fra Universitetet i Agder, og har en mastergrad fra Nord Universitet i tilpasset opplæring med spesialisering innen spesialpedagogikk. Helene har erfaring fra arbeid innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet, og er spesielt opptatt av barns språkutvikling og barnehagens språklige miljø. Helene har jobbet som rådgiver for Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager siden 2019.

Tlf: 75 55 38 81 E-post: helene@nkfb.no

Kristine Rishaug – seniorrådgiver
Kristine er utdannet barnehagelærer og har jobbet i barnehage siden 2008. Hun har erfaring som assistent, barnehagelærer og pedagogisk leder i friluftsbarnehage. Hun har også jobbet som øvingslærer for studenter fra barnehagelærerutdanningen. Kristine har fordypning i småbarnspedagogikk og er opptatt av innholdet i tilbudet de minste barna får i barnehagen. Kristine er i tillegg opptatt av naturens rolle i det pedagogiske arbeidet.  Her hvordan barn ut fra egne forutsetninger opplever mestring og utvikler god helse gjennom lek og læring i naturen.

Tlf: 75 55 38 51 / 971 97 873 E-post:  kristine.rishaug@nkfb.no