Forside » Ansatte

Ansatte

Arild M. Olsen – direktør
Arild M. Olsen har vært engasjert i barnehagesektoren siden han var med å etablerte PBL (Private Barnehagers Landsforbund) i 1993. Olsen har vært daglig leder og administrerende direktør i PBL fra 1997 til august 2018.

Tlf: 75 55 37 30 / Mobil: 913 81 085. E-post: arild@nkfb.no

 

May Liss Tobiassen – direktør barnehagefaglig innhold
May Liss Tobiassen er utdannet både barnehagelærer og grunnskolelærer. Hun har mastergrad som er knyttet til pedagogikk og matematikk. May Liss har jobbet i barnehage, grunnskole og universitet. De siste 10 årene har hun jobbet ved Nord universitet. Her har hun den siste tiden vært studieleder for barnehagelærerutdanningen og har ledet implementeringen av den nye forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen. Siden 2016 har May Liss Tobiassen vært ansatt som direktør barnehagefaglig område i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager.
Tlf: 75 55 37 80 / 958 55 311. E-post: may.liss@nkfb.no

Vibeke Mæhlum – prosjektleder
Vibeke er barnehagelærer. Hun har tidligere jobbet som alt fra assistent til daglig leder i ulike barnehager. Hun har 17 års erfaring som daglig leder i barnehage hvor hun har hatt fokus på systematisk kvalitetsarbeid. Vibeke er opptatt av naturen som læringsarena og er prosjektleder for Naturpilotene.

Tlf: 75 55 38 73 / 934 12 043. E-post: vibeke@nkfb.no

 

Anne-Lene Skog Dahl – seniorrådgiver
Anne-Lene er utdannet barnehagelærer og har en mastergrad innen barnehagepedagogikk, med fokus på kompetanseutvikling gjennom ledelse og didaktikk. Hun har jobbet i barnehage siden tidlig nittitall, først som assistent, senere som pedagogisk leder, assisterende styrer og styrer. Anne-Lene har også jobbet som enhetsleder for barnehagene i Frogn kommune. I alle år har hunvært opptatt av hvordan man kan lede personalgrupper mot ønsket praksis gjennom felles bevissthet og kollektiv kompetanse. De siste årene har hun holdt kurs innen områdene ledelse, psykososialt miljø, realfag og matematikk i hverdagen.
Tlf: 75 55 39 12 / 920 68 067. E-post: anne-lene@nkfb.no

 

Hanne Mette Kristiansen Vindvik – seniorrådgiver
Hanne er utdannet barnehagelærer og har jobbet i forskjellige barnehager siden 1995. Hun har erfaring som assistent, barnehagelærer, pedagogisk leder og styrer. De siste 13 årene har hun eid en friluftsbarnehage. Hanne har tilleggsutdanning innen veiledning og er i gang med en master i folkehelsearbeid med tverrfaglig profil ved Universitetet i Nordland. Hanne er opptatt av at barn skal ha en helsefremmende hverdag i barnehagen med mulighet til å oppleve naturen som leke- og læringsarena.
Tlf: 75 55 39 10 / 952 00 082. E-post: hanne.vindvik@nkfb.no

 

Tone Rove Nilsen – stipendiat
Tone er utdannet med bachelorgrad i pedagogikk fra UiO, og en mastergrad i pedagogikk med spesialisering innen utdanning og oppvekst fra NTNU. Tone skal som stipendiat ved kunnskapssenteret forske på lekemateriell i barnehagen og er tilknyttet GoBaN (Gode barnehager for barn i Norge) som er Norges største forskningsprosjekt innen barnehagefeltet.

Tlf: 75 55 39 09 / 414 16 984. E-post: tone.nilsen@nkfb.no