Blogg

Two little girls are sitting on a mat at preschool in their multi-ethnic class, playing on an electronic reading device.

Gratis studieplasser for fagarbeidere og assistenter i barnehager

Ifølge rammeplanen skal du som jobber i barnehage utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna. Er du godt nok rustet til dette? Medlearn tilbyr fagskoleutdanninger som er nettbaserte, går over ett år på deltid og lar seg fint gjennomføre mens du er i jobb. Fagskoleutdanninger er «høyere yrkesfaglig utdanning» […]

Les mer

Foreldresamarbeid fra start til slutt

Foreldresamarbeid fra start til slutt

Foreldrene er barnas viktigste omsorgspersoner. For å sikre barnas beste er det viktig at barnehagen kommuniserer og samarbeider godt med foreldrene. Hvordan sikrer du et godt og samtidig profesjonelt samarbeid med foreldrene? Rammeplanen er tydelig på at barnehagen i samarbeid med foreldrene skal sikre barna trygge og utviklende år i […]

Les mer

Three kids hiking in autumn beech forest. Kids are wearing backpacks and running.

Bli med på Friluftslivets uke 2020

I år blir Friluftslivets uke arrangert fra 5. til 13. september. Forberedelsene er godt i gang, og i år er det naturen som inkluderingsarena som er tema. Naturpilotene, som er en del av Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, utarbeider også i år en brosjyre i forbindelse med Friluftslivets uke. Her får […]

Les mer

Webinar

Se våre webinarer

I en situasjon der flere sitter på hjemmekontor mens noen er igjen i barnehagene, er det ekstra muligheter til å jobbe med kompetanseheving og fordype seg i fagstoff. Vi har derfor laget en rekke webinarer som dere kan se her. Hvordan jobbe systematisk med kompetanseheving? Foredragsholdere: May Liss Tobiassen, direktør […]

Les mer

Hvordan jobbe systematisk med kompetanseheving?

Hvordan jobbe systematisk med kompetanseheving?

Vi har laget et webinar som hjelper dere med ideer til hvordan dere kan jobbe systematisk og målrettet med fagstoff også i denne tiden med pågående koronasituasjonen. På webinaret snakket vi om: Hvordan dere kan jobbe med å utvikle barnehagens faglige plattform i en annerledes barnehagehverdag. Tips og råd til […]

Les mer

Back to school.  Textbooks stacked on wooden school desk in front of green chalkboard.  Classroom setting.

Ti lesetips til barnehageansatte

Betydelig færre barn til stede i barnehagene gjør at mange barnehageansatte vil kunne bruke tid de har til overs til faglig fordypning. Vi har samlet ti lesetips innenfor ulike temaer. Torsdag 12. mars bestemte regjeringen at alle landets skoler og barnehager som hovedregel skulle stenges, som ett av flere tiltak […]

Les mer

Viktige funn fra forskningen – hva kjennetegner gode barnehager?

Viktige funn fra forskningen – hva kjennetegner gode barnehager?

GoBaN – «Gode barnehager for barn i Norge» – er det største forskningsprosjektet som har vært gjennomført om kvalitet i norske barnehager.   Prosjektet er avsluttet, men det publiseres fortsatt mange spennende rapporter og artikler fra prosjektet. Hovedmålet med prosjektet har vært å undersøke hvordan norske barnehager påvirker barnehagebarn. Hva […]

Les mer

A small boy explores with a magnifying glass plants and insects, flora and fauna on a meadow on a sunny day

Møt en forsker: Kristin Danielsen Wolf

Kristin Danielsen Wolf Stipendiat OsloMet E-post: kridw@oslomet.no Hva forsker du på? Jeg har tidligere forsket på barns samspill og lek, samt personalets medvirkning til barns spontane lek. I doktorgradsprosjektet har jeg oppmerksomheten rettet mot foreldres perspektiver på livet i barnehagen. Jeg forsker på foreldres oppfatninger av kvalitet i barnehagen og deres […]

Les mer

A small boy explores with a magnifying glass plants and insects, flora and fauna on a meadow on a sunny day

Møt en forsker: Joakim Evensen Hansen

Joakim Evensen Hansen Stipendiat Universitetet i Stavanger E-post: joakim.e.hansen@uis.no Hva forsker du på? – Fokus i mitt doktorgradsprosjekt er språkarbeid med de yngste og betydningen av dette arbeidet for språkutvikling i barnehagealder. Jeg ser på hvordan personalet på småbarnsavdelinger arbeider med å støtte og fremme språkutvikling. Videre undersøkte jeg om kvaliteten […]

Les mer

A small boy explores with a magnifying glass plants and insects, flora and fauna on a meadow on a sunny day

Møt en forsker: Rasmus Kleppe

Rasmus Kleppe Stipendiat Barnehagestiftelsen Kanvas og OsloMet – storbyuniversitetet E-post: rask@oslomet.no Hva forsker du på? – Jeg forsker på metodikk for egenvurdering og -utvikling i barnehagen sammen med forsker Elisabeth Bjørnestad. Vi bruker to observasjonsverktøy som ble brukt i GoBaN. Det ene er laget for barnehagegrupper med barn opp til 3 år […]

Les mer