Blogg

Mange hundre barnehageansatte i Lillestrøm lærer om psykososialt barnehagemiljø via PBL Campus: – Høy kvalitet og veldig praksisnært

Mange hundre barnehageansatte i Lillestrøm lærer om psykososialt barnehagemiljø via PBL Campus: – Høy kvalitet og veldig praksisnært

Da Lillestrøm kommune skulle gi barnehagene viktig kunnskap om endringer i barnehageloven, gikk oppdraget til Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager (NKFB). Det angrer ikke kommunalsjefen på. – Vi har vært veldig, veldig fornøyd med hele samarbeidet. Det har vært preget av høy grad av profesjonalitet på alle måter. Det sier kommunalsjef […]

Les mer

"Little girl standing all alone in the crowd at the school yard, for her first day at school. Busy movement around the girl."

Godt foreldresamarbeid – fra start til slutt

Foreldrene er barnas viktigste omsorgspersoner. For å sikre barnas beste er det viktig at barnehagen kommuniserer og samarbeider godt med foreldrene. Hvordan sikrer du et godt og profesjonelt samarbeid med foreldrene? Det kan du lære mer om i vårt webinar! Rammeplanen er tydelig på at barnehagen i samarbeid med foreldrene […]

Les mer

Spennende bok om barnehagenes fysiske lekemiljø

Spennende bok om barnehagenes fysiske lekemiljø

Frilek har en helt spesiell posisjon i den norske barnehagetradisjonen. Men god og stimulerende frilek kommer ikke av seg selv – og krever både gode voksne og et godt fysisk miljø. Dette har NKFB bidratt til en fagbok om. «Barnehagens fysiske inne- og utemiljø» heter boken som ble lansert i […]

Les mer

Two little girls are sitting on a mat at preschool in their multi-ethnic class, playing on an electronic reading device.

Gratis studieplasser for fagarbeidere og assistenter i barnehager

Ifølge rammeplanen skal du som jobber i barnehage utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna. Er du godt nok rustet til dette? Medlearn tilbyr fagskoleutdanninger som er nettbaserte, går over ett år på deltid og lar seg fint gjennomføre mens du er i jobb. Fagskoleutdanninger er «høyere yrkesfaglig utdanning» […]

Les mer

Three kids hiking in autumn beech forest. Kids are wearing backpacks and running.

Bli med på Friluftslivets uke 2020

I år blir Friluftslivets uke arrangert fra 5. til 13. september. Forberedelsene er godt i gang, og i år er det naturen som inkluderingsarena som er tema. Naturpilotene, som er en del av Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, utarbeider også i år en brosjyre i forbindelse med Friluftslivets uke. Her får […]

Les mer

Webinar

Se våre webinarer

I en situasjon der flere sitter på hjemmekontor mens noen er igjen i barnehagene, er det ekstra muligheter til å jobbe med kompetanseheving og fordype seg i fagstoff. Vi har derfor laget en rekke webinarer som dere kan se her. Hvordan jobbe systematisk med kompetanseheving? Foredragsholdere: May Liss Tobiassen, direktør […]

Les mer

Hvordan jobbe systematisk med kompetanseheving?

Hvordan jobbe systematisk med kompetanseheving?

Vi har laget et webinar som hjelper dere med ideer til hvordan dere kan jobbe systematisk og målrettet med fagstoff også i denne tiden med pågående koronasituasjonen. På webinaret snakket vi om: Hvordan dere kan jobbe med å utvikle barnehagens faglige plattform i en annerledes barnehagehverdag. Tips og råd til […]

Les mer

Back to school.  Textbooks stacked on wooden school desk in front of green chalkboard.  Classroom setting.

Ti lesetips til barnehageansatte

Betydelig færre barn til stede i barnehagene gjør at mange barnehageansatte vil kunne bruke tid de har til overs til faglig fordypning. Vi har samlet ti lesetips innenfor ulike temaer. Torsdag 12. mars bestemte regjeringen at alle landets skoler og barnehager som hovedregel skulle stenges, som ett av flere tiltak […]

Les mer

Viktige funn fra forskningen – hva kjennetegner gode barnehager?

Viktige funn fra forskningen – hva kjennetegner gode barnehager?

GoBaN – «Gode barnehager for barn i Norge» – er det største forskningsprosjektet som har vært gjennomført om kvalitet i norske barnehager.   Prosjektet er avsluttet, men det publiseres fortsatt mange spennende rapporter og artikler fra prosjektet. Hovedmålet med prosjektet har vært å undersøke hvordan norske barnehager påvirker barnehagebarn. Hva […]

Les mer