Blogg

A small boy explores with a magnifying glass plants and insects, flora and fauna on a meadow on a sunny day

Møt en forsker: Kristin Danielsen Wolf

Kristin Danielsen Wolf Stipendiat OsloMet E-post: kridw@oslomet.no Hva forsker du på? Jeg har tidligere forsket på barns samspill og lek, samt personalets medvirkning til barns spontane lek. I doktorgradsprosjektet har jeg oppmerksomheten rettet mot foreldres perspektiver på livet i barnehagen. Jeg forsker på foreldres oppfatninger av kvalitet i barnehagen og deres […]

Les mer

A small boy explores with a magnifying glass plants and insects, flora and fauna on a meadow on a sunny day

Møt en forsker: Joakim Evensen Hansen

Joakim Evensen Hansen Stipendiat Universitetet i Stavanger E-post: joakim.e.hansen@uis.no Hva forsker du på? – Fokus i mitt doktorgradsprosjekt er språkarbeid med de yngste og betydningen av dette arbeidet for språkutvikling i barnehagealder. Jeg ser på hvordan personalet på småbarnsavdelinger arbeider med å støtte og fremme språkutvikling. Videre undersøkte jeg om kvaliteten […]

Les mer

A small boy explores with a magnifying glass plants and insects, flora and fauna on a meadow on a sunny day

Møt en forsker: Tone Rove Nilsen

 Tone Rove Nilsen Stipendiat Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager / Nord Universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag E-post: tone.nilsen@nkfb.no Hva forsker du på? Jeg forsker på norske barnehagers praksis med lekemateriell. Mitt prosjekt bygger på resultater fra kartlegging gjennomført av det store forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN). GoBaN […]

Les mer

Den viktige voksenrollen

Den viktige voksenrollen

Hver dag går forventningsfulle barn inn porten til sin barnehage, til sine venner og til de voksne som jobber der. Forfatter: Vibeke Mæhlum Stilling: prosjektleder Vibeke er barnehagelærer. Hun har tidligere jobbet som alt fra assistent til daglig leder i ulike barnehager. Hun har 17 års erfaring som daglig leder i barnehage […]

Les mer

Bildet: Daglig leder Sissel Krakeli, fagleder Janne Therese Varmbo og Jørn André Berg.

Anbefaler kurs om ledelse av barnehagen som lærende organisasjon

– Jeg har bare positivt å si om kurset. Det var tilpasset for oss, kursholder var god på formidling og det var lett å følge med. I tillegg var det gode diskusjonsoppgaver og vi fikk reflektert rundt egen praksis, sier Jørn André Berg fra Romerike barnehager SA. Sammen med kollegene […]

Les mer

A small boy explores with a magnifying glass plants and insects, flora and fauna on a meadow on a sunny day

Møt en forsker: Marianne Ree

Marianne Ree Stipendiat Universitetet i Stavanger, Fakultet for kunst og utdanning E-post: marianne.r.serheim@uis.no Hva forsker du på? – Jeg forsker på medvirkning i felleskap, slik det kommuniseres og forstås i barnehagens hverdagsaktiviteter i tre norske barnehager. Jeg undersøker gjennom gruppeintervjuer med 5-åringer hva barna beskriver som kjennetegn på hva som […]

Les mer

toddler girl playing toy kitchen

Det viktige lekemiljøet i barnehagen

Leken har en sentral plass i barnehagen og er en naturlig del av barnas hverdag. Barn leker fordi de har lyst, og ifølge Lillemyr (1999) kan vi si at lek er den grunnleggende livs- og læringsformen barna kan uttrykke seg igjennom. Barn tilbringer store deler av dagen sin i barnehagen. […]

Les mer

Smiling little boy with mobile phone on snowy day in winter park.

Har digitale verktøy noe å gjøre i naturen?

Når du tar med barna ut i skogen og lar sansene åpne seg kan vi både se, høre, kjenne på og ta imot inntrykkene rundt oss. Gjennom bruk av digitale verktøy kan disse inntrykkene forsterkes. Når barnehagen er ute på tur, har som regel minst én av de voksne en […]

Les mer

A small boy explores with a magnifying glass plants and insects, flora and fauna on a meadow on a sunny day

Møt en forsker: Anne Grethe Baustad

Anne Grethe Baustad Stipendiat/Universitetslektor Nord universitet, Fakultet for lærerutd., kunst og kultur E-post: anne.g.baustad@nord.no  Hva forsker du på? – Jeg forsker på kvalitet i barnehagen. Hvordan vi kan forstå samspillskvalitet i barnehagen og spesielt hvordan personalet kan forbedre samspillet sitt med barna. Mer spesifikt, så undersøker jeg hvordan et forskningsbasert […]

Les mer

Empty children's playroom with different toys.

Få gode tips til hvordan barnehagene kan redusere plastmengden

Mange barnehager ønsker å redusere bruken av plast. Hanne Mette K. Vindvik i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager (NKFB) kan hjelpe deg og din barnehage i gang. I en undersøkelse gjennomført i 626 private barnehager i fjor høst viser at det er et stort ønske om å bruke mindre plast. For […]

Les mer