Blogg

– Viktige funn som vi kan ta rett inn i barnehagen og utdanningen

– Viktige funn som vi kan ta rett inn i barnehagen og utdanningen

– GoBaN gir oss en flott mulighet til å reflektere over egen praksis, og vi kan se frem til nye funn fra studien i mange år fremover. Resultatene vi har fått presentert kommer vi til å bruke i utviklingen av vårt kompetansetilbud. Det sier direktør for Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager (NKFB), […]

Les mer

Enkle grep for en bærekraftig barnehagehverdag

Enkle grep for en bærekraftig barnehagehverdag

Plastforurensing og miljøgifter er to av vår tids store miljøutfordringer. Hvert minutt havner 15 tonn plast i havet. Det er mye – for mye! Når vi i tillegg vet at plast ikke blir borte, må vi ta grep. Forfatter: Hanne Mette Kristiansen Vindvik Stilling: Seniorrådgiver i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager […]

Les mer

Nilsen er doktorgradsstudent i studier av profesjonspraksis ved Senter for praktisk kunnskap ved Nord universitet. Hun er ansatt som næringsstipendiat ved Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, lokalisert i Bodø.

NKFB-stipendiat til GoBaN-konferanse

Stipendiat i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager (NKFB) presenterer sitt prosjekt under GoBaNs avslutningskonferanse 14. og 15. januar 2019 på OsloMet. I januar 2019 holdes sluttkonferansen for Norges største longitudinelle forskningsprosjekt innen barnehagefeltet. Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN) har gjennomført en større undersøkelse av hva som kjennetegner god kvalitet […]

Les mer

Mat og måltider i barnehagen – en viktig pedagogisk arena

Mat og måltider i barnehagen – en viktig pedagogisk arena

Barn som går i barnehagen fra ettårsalderen rekker å spise 3000 måltider i barnehagen før skolestart. Det betyr at mange barn spiser flere måltider i barnehagen enn de gjør hjemme gjennom barnehageårene. Er vi oppmerksomme på det? Forfatter: Hanne Mette Kristiansen Vindvik Stilling: Seniorrådgiver i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager Hanne […]

Les mer

Lærende organisasjoner

Lærende organisasjoner

Rammeplanen sier mye om hva en barnehage skal være og inneholde. Den er tydelig på hva personalet skal innenfor fagområdene, og den sier at barnehagen er en lærende organisasjon. Hva er en lærende organisasjon? Peter Senge definerer det på denne måten: «En lærende organisasjon er et sted hvor menneskene kontinuerlig utvikler sin […]

Les mer

Hva er god ledelse i barnehagen?

Hva er god ledelse i barnehagen?

Forfatter: Anne-Lene Skog Dahl Stilling: Seniorrådgiver i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager Anne-Lene er utdannet barnehagelærer og har en mastergrad innen barnehagepedagogikk, med fokus på kompetanseutvikling gjennom ledelse og didaktikk. God ledelse i barnehagen er når du leder på en måte som er til beste for barna, foreldrene og personalet. Det betyr at […]

Les mer

Ta del i friluftslivets uke med Naturpilotene

Ta del i friluftslivets uke med Naturpilotene

1. september går startskuddet for friluftslivets uke. Naturpilotene hjelper barnehagene med å gjennomføre en aktivitetsuke ute i nærområdet med heftet «Naturen som læringsarena». Naturpilotene, som er en del av Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, har utarbeidet brosjyren «Naturen som læringsarena». Her får du tips til hva dere kan gjøre i friluftslivets […]

Les mer

Barns fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv

Barns fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv

Ute skinner solen, det blinker fremdeles i snøen og påskeferien er overstått. Mange har fått et avbrekk fra hverdagen med mulighet for helsefremmende aktiviteter. Påsken er ei høytid hvor mange tilbringer mye tid ute, og hvor flere kanskje er i mer fysisk aktivitet enn vanlig. Forfatter: Hanne Mette Kristiansen Vindvik […]

Les mer