Aktuelt

A small boy explores with a magnifying glass plants and insects, flora and fauna on a meadow on a sunny day

Møt en forsker: Marianne Ree

Marianne Ree Stipendiat Universitetet i Stavanger, Fakultet for kunst og utdanning E-post: marianne.r.serheim@uis.no Hva forsker du på? – Jeg forsker på medvirkning i felleskap, slik det kommuniseres og forstås i barnehagens hverdagsaktiviteter i tre norske barnehager. Jeg undersøker gjennom gruppeintervjuer med 5-åringer hva barna beskriver som kjennetegn på hva som […]

Les mer

toddler girl playing toy kitchen

Det viktige lekemiljøet i barnehagen

Leken har en sentral plass i barnehagen og er en naturlig del av barnas hverdag. Barn leker fordi de har lyst, og ifølge Lillemyr (1999) kan vi si at lek er den grunnleggende livs- og læringsformen barna kan uttrykke seg igjennom. Barn tilbringer store deler av dagen sin i barnehagen. […]

Les mer

Smiling little boy with mobile phone on snowy day in winter park.

Har digitale verktøy noe å gjøre i naturen?

Når du tar med barna ut i skogen og lar sansene åpne seg kan vi både se, høre, kjenne på og ta imot inntrykkene rundt oss. Gjennom bruk av digitale verktøy kan disse inntrykkene forsterkes. Når barnehagen er ute på tur, har som regel minst én av de voksne en […]

Les mer

A small boy explores with a magnifying glass plants and insects, flora and fauna on a meadow on a sunny day

Møt en forsker: Anne Grethe Baustad

Anne Grethe Baustad Stipendiat/Universitetslektor Nord universitet, Fakultet for lærerutd., kunst og kultur E-post: anne.g.baustad@nord.no  Hva forsker du på? – Jeg forsker på kvalitet i barnehagen. Hvordan vi kan forstå samspillskvalitet i barnehagen og spesielt hvordan personalet kan forbedre samspillet sitt med barna. Mer spesifikt, så undersøker jeg hvordan et forskningsbasert […]

Les mer

Empty children's playroom with different toys.

Få gode tips til hvordan barnehagene kan redusere plastmengden

Mange barnehager ønsker å redusere bruken av plast. Hanne Mette K. Vindvik i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager (NKFB) kan hjelpe deg og din barnehage i gang. I en undersøkelse gjennomført i 626 private barnehager i fjor høst viser at det er et stort ønske om å bruke mindre plast. For […]

Les mer

– Viktige funn som vi kan ta rett inn i barnehagen og utdanningen

– Viktige funn som vi kan ta rett inn i barnehagen og utdanningen

– GoBaN gir oss en flott mulighet til å reflektere over egen praksis, og vi kan se frem til nye funn fra studien i mange år fremover. Resultatene vi har fått presentert kommer vi til å bruke i utviklingen av vårt kompetansetilbud. Det sier direktør for Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager (NKFB), […]

Les mer

Enkle grep for en bærekraftig barnehagehverdag

Enkle grep for en bærekraftig barnehagehverdag

Plastforurensing og miljøgifter er to av vår tids store miljøutfordringer. Hvert minutt havner 15 tonn plast i havet. Det er mye – for mye! Når vi i tillegg vet at plast ikke blir borte, må vi ta grep. Forfatter: Hanne Mette Kristiansen Vindvik Stilling: Seniorrådgiver i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager […]

Les mer

Nilsen er doktorgradsstudent i studier av profesjonspraksis ved Senter for praktisk kunnskap ved Nord universitet. Hun er ansatt som næringsstipendiat ved Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, lokalisert i Bodø.

NKFB-stipendiat til GoBaN-konferanse

Stipendiat i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager (NKFB) presenterer sitt prosjekt under GoBaNs avslutningskonferanse 14. og 15. januar 2019 på OsloMet. I januar 2019 holdes sluttkonferansen for Norges største longitudinelle forskningsprosjekt innen barnehagefeltet. Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN) har gjennomført en større undersøkelse av hva som kjennetegner god kvalitet […]

Les mer

Mat og måltider i barnehagen – en viktig pedagogisk arena

Mat og måltider i barnehagen – en viktig pedagogisk arena

Barn som går i barnehagen fra ettårsalderen rekker å spise 3000 måltider i barnehagen før skolestart. Det betyr at mange barn spiser flere måltider i barnehagen enn de gjør hjemme gjennom barnehageårene. Er vi oppmerksomme på det? Forfatter: Hanne Mette Kristiansen Vindvik Stilling: Seniorrådgiver i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager Hanne […]

Les mer

Lærende organisasjoner

Lærende organisasjoner

Rammeplanen sier mye om hva en barnehage skal være og inneholde. Den er tydelig på hva personalet skal innenfor fagområdene, og den sier at barnehagen er en lærende organisasjon. Hva er en lærende organisasjon? Peter Senge definerer det på denne måten: «En lærende organisasjon er et sted hvor menneskene kontinuerlig utvikler sin […]

Les mer