Aktuelt

Hva er god ledelse i barnehagen?

Hva er god ledelse i barnehagen?

Forfatter: Anne-Lene Skog Dahl Stilling: Seniorrådgiver i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager Anne-Lene er utdannet barnehagelærer og har en mastergrad innen barnehagepedagogikk, med fokus på kompetanseutvikling gjennom ledelse og didaktikk. God ledelse i barnehagen er når du leder på en måte som er til beste for barna, foreldrene og personalet. Det betyr at […]

Les mer

Ta del i friluftslivets uke med Naturpilotene

Ta del i friluftslivets uke med Naturpilotene

1. september går startskuddet for friluftslivets uke. Naturpilotene hjelper barnehagene med å gjennomføre en aktivitetsuke ute i nærområdet med heftet «Naturen som læringsarena». Naturpilotene, som er en del av Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, har utarbeidet brosjyren «Naturen som læringsarena». Her får du tips til hva dere kan gjøre i friluftslivets […]

Les mer

Barns fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv

Barns fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv

Ute skinner solen, det blinker fremdeles i snøen og påskeferien er overstått. Mange har fått et avbrekk fra hverdagen med mulighet for helsefremmende aktiviteter. Påsken er ei høytid hvor mange tilbringer mye tid ute, og hvor flere kanskje er i mer fysisk aktivitet enn vanlig. Forfatter: Hanne Mette Kristiansen Vindvik […]

Les mer

En god barnehage for alle barn?

En god barnehage for alle barn?

Forfatter: Pia Paulsrud Stilling:  Fag- og kvalitetsdirektør i Espira. Pia har bakgrunn som barnehagelærer og spesialpedagog. Hun avslutter våren 2018 arbeidet i Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging.  «Hun er altfor urolig til å være med i samling» «Han klarer ikke å være med i leken. […]

Les mer

Ledelse kjenner man på kroppen

Ledelse kjenner man på kroppen

Forfatter: Anne-Lene Skog Dahl Stilling: Seniorrådgiver i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager Anne-Lene er utdannet barnehagelærer og har en mastergrad innen barnehagepedagogikk, med fokus på kompetanseutvikling gjennom ledelse og didaktikk. En barnehage skal være en god plass for alle, både foreldre, barna og personalet. En god barnehage kommer ikke av seg selv, men […]

Les mer

kid playing hopscotch on playground outdoors, children outdoor activities

Vold og overgrep

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager gjennomførte i 2017 fire konferanser om vold og overgrep. 500 barnehageansatte deltok på våre konferanser. Som prosjektleder har det vært viktig for meg å fokusere på målet med denne konferansen, nemlig å heve kompetansen innen vold og overgrep til ansatte i barnehagesektoren. Forfatter: Vibeke Mælum Stilling: […]

Les mer

Velkommen til våre nettsider!

Velkommen til våre nettsider!

Velkommen til den nye nettsiden til Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager! Vi er stolt og glad over å ha den på plass og ser frem til fortsettelsen. Forfatter: Arild M. Olsen Stilling: Styreleder Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager og adm.dir. PBL. Ambisjonen med å utvikle Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager er å støtte […]

Les mer

Naturen som leke- og læringsarena

Naturen som leke- og læringsarena

Hva er det som gjør naturen til en bra arena for lek og læring? Forfatter: Hanne Mette Kristiansen Vindvik Stilling: Seniorrådgiver i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager Hanne er utdannet barnehagelærer og har jobbet i forskjellige barnehager siden 1995. Hun har erfaring som assistent, barnehagelærer, pedagogisk leder og styrer. – I […]

Les mer