Forside » Fagskoleutdanning Medlearn

Fagskoleutdanning Medlearn

NKFB har i oppdrag fra Medlearn utarbeidet fagtekster til fem nettbaserte fagskoler innen oppvekstfag. Fagtekstene er delt inn i relevante emner og moduler som gir innføring i teorier, prinsipper og perspektiver på pedagogisk virksomhet i barnehagen.

NKFB har utviklet fagtekster til fagskolen Barnehagens digitale praksiser, Arbeid med livsmestring og helse i barnehagen, Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehage, Barn med særskilte behov og Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen.  

Medlearn skriver om fagskolene at kunnskapen studentene tilegner seg i studiene er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer der man jobber med barn.

Formålet er at studentene skal styrke sin kompetanse med en relevant og fleksibel fagskoleutdanning i oppvekstfag. Fagskoleutdanningene skal bidra til å heve det formelle utdanningsnivået i oppvekstsektoren. Fagskolenes oppbygging og organisering gir studentene et fleksibelt tilbud som gjør det mulig å fullføre en fullstendig fagskoleutdanning uten å måtte ta permisjon fra jobben.

Utdanningene passer for alle som ønsker å bygge på tidligere utdanning, eller å formalisere den kompetansen de allerede har.

Fagskoleutdanningene innen oppvekst er NOKUT-akkreditert, noe som gir studentene mulighet til å søke om stipend og tilegne seg fullførte utdannelser som gir studiepoeng. Utdanningene er høyaktuelle og tilpasset sektorens kompetansebehov.

Barnehagens digitale praksiser

Dette er en fagskole som gir studenten kunnskap til å bli reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og gjennomføre pedagogisk arbeid i barnehagen. Utdanningen retter spesielt oppmerksomheten mot barnehagens digitale praksiser sammen med barna. Viktige faktorer i dette arbeidet blir godt samarbeid med barn, personale og foreldre til beste for barnet. Videre vektlegger studiet at studenten utvikler en etisk grunnholdning som ivaretar og utvikler anerkjennende, lekne og omsorgsfulle samspill med enkeltbarn og barn i gruppe ved bruk av digitale ressurser.

Fagskolen tar for seg emnene:

 • Barnehagen som pedagogisk virksomhet – digitale praksiser
 • Digital teknologi som pedagogisk ressurs i barnehagen
 • Småbarn, medier og digital dømmekraft.

Denne fagskoleutdanningen gir 30 studiepoeng. Les mer her.  

Arbeid med livsmestring og helse i barnehagen

Målet med studiet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og gjennomføre pedagogisk arbeid i barnehagen, og som kan samarbeide med barn, personale og foreldre til beste for barnet. Videre vektlegger studiet at studenten utvikler en etisk grunnholdning som ivaretar og utvikler anerkjennende, lekne og omsorgsfulle samspill med enkeltbarn og barn i gruppe.

Fagskolen tar for seg emnene:

 • Barnehagen som pedagogisk virksomhet
 • Barnehagens pedagogiske miljøer
 • Barnehagemiljøet som pedagogisk ressurs.

Fullført studie gir 30 studiepoeng. Les mer her.

Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehage

Målet med studiet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og gjennomføre pedagogisk arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen, og som kan samarbeide med barn, personale og foreldre til beste for barnet. Videre vektlegger studiet at studenten utvikler en etisk grunnholdning som ivaretar og utvikler anerkjennende, lekne og omsorgsfulle samspill med enkeltbarn og barn i gruppe.

Fagskolen tar for seg emnene:

 • Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i oppvekstfag
 • De yngste barna- omsorg, trygghet og trivsel
 • De yngste barna – lek og vennskap
 • Barnehagen som demokratisk danningsarena
 • Praksis med prosjektarbeid og fordypningsoppgave.

Fullført studie gir 60 studiepoeng. Les mer her.

Barn med særskilte behov

Målet med studiet er å utdanne faglig oppdaterte og reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogisk arbeid i barnehagen. Videre vektlegger studiet at kandidaten utvikler en etisk grunnholdning som ivaretar og utvikler anerkjennende, lekne og omsorgsfulle samspill med enkeltbarn og barn i gruppe. Det forventes også at kandidaten i løpet av studiet utvikler sin relasjonskompetanse i samarbeid med foresatte og eksterne instanser til beste for barnet. Studiet retter spesielt oppmerksomheten mot barn med særskilte behov og deres rettigheter.

Fagskolen tar for seg emnene:

 • Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i oppvekstfag
 • En barnehage for alle- inkluderende pedagogikk
 • Barn med sørskilte behov – et manfold av personligheter
 • Samarbeid med foreldre og andre aktører til beste for barnet
 • Praksis med prosjektarbeid og fordypningsoppgave.

Fullført studie gir 60 studiepoeng. Les mer her.

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen. 

Målet med studiet er å utdanne faglig oppdaterte og reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogisk arbeid i barnehagen. Videre vektlegger studiet at kandidaten utvikler en etisk grunnholdning som ivaretar og utvikler anerkjennende, lekne og omsorgsfulle samspill med enkeltbarn og barn i gruppe. Det forventes også at kandidaten i løpet av studiet utvikler sin relasjonskompetanse i samarbeid med foresatte og eksterne instanser til beste for barnet. Studiet retter spesielt oppmerksomheten mot arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen. Fagskolen tar for seg emnene:

 • Felles grunnlag for fagskoleutdanningne i oppvekstfag
 • Den flerkulturelle barnehagen- flerkulturell pedagogikk
 • Inkluderende språkfellesskap, lek og samspill i barnehagen
 • Profesjonskompetanse og samarbeid med minoritetsforeldre
 • Praksis med prosjektarbeid og fordypningsoppgave.

Fullført studie gir 60 studiepoeng. Les mer her.