Forside » Forskning

Forskning

Vi skal igangsette og fremme praksisrelevant forskning. På våre nettsider finner du både informasjon om våre og andre forskningsprosjekter i sektoren.

Nasjonalt kunnskapssenter jobber i egne forskningsprosjekter, men vi ønsker også å fremme annen relevant barnehageforskning.

 

Se våre prosjekter Barnehageforskning