Forside » Friluftslivets uke – fredag

Friluftslivets uke – fredag

Aktivitet: Gjett innholdet i boksene

Ingress

Ta med barna på tur i skogen eller fjæra og lag bokser med hemmelig innhold. Gjennom å observere og utforske (riste på, lytte, veie) boksene skal barna prøve å resonnere seg fram til hva boksene kan inneholde. De får erfaringer med å utforske, observere, beskrive, sammenligne og lage hypoteser. Barna må få tid til å tenke og å «leke» med boksene. I aktiviteten vil barna resonnere og kommunisere matematisk, oppleve glede, utvikle selvsikkerhet og se et mangfold av muligheter.

Rammeplanen

Antall, rom og form omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling.

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna:

 • oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger
 • utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper

Personalet skal:

 • bruke naturmaterialer (…) for å inspirere barna til matematisk tenkning
 • styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske sammenhenger med utgangspunkt i barnas uttrykksformer

Du trenger

 • Plastbokser eller esker i ulik størrelse og form
 • Objekter som kan legges i boksene. De bør ha ulik vekt, størrelse og materiale, slik at de oppfører seg forskjellig inni boksen når du beveger den (for eksempel steiner, blader, pinner, kongler, barnål, skjell, fjær, tang, gjenbruksmaterialer).

Prosessen

Lag bokser med hemmelig innhold og presenter dem for barna. Gjennom å observere og utforske (riste på, lytte, veie) boksene, skal barna prøve å resonnere seg fram til hva boksene kan inneholde. Først skal de lage hypoteser kun ut fra observasjonene sine. Deretter kan du gi dem noen ulike alternativer til mulig innhold som de vurderer, og som de bruker til å formulere nye hypoteser. Du kan også la ett eller flere barn velge innhold i bokser som andre barn skal gjette.

La barna undre seg og begrunne sine resonnement ved å stille spørsmål som:

 • Fortell om boksen. Hva legger dere merke til?
 • Hva er likt og forskjellig med disse to boksene?
 • Hvor stort er det som er inni boksen? 
 • Hvor mange ting tror dere det er inni boksen? 
 • Hva kan det ikke være i boksen? 
 • Hva tror du det er i boksen? 

Barna må bruke begreper for å sammenligne størrelser på de ulike boksene og beskrive innholdet. Relevante begreper er større, høyere, lengre, kortere, tyngre, lettere, bredere, smalere. Barna erfarer måleenheter når de legger merke til at det går flere objekter i boksen hvis hvert objekt er mindre, og færre objekter i boksen hvis objektene er større. De møter sammenhengen mellom enheter og antall som trengs for å fylle opp et volum.

Når barna beskriver det de tror er inni boksen er begreper som rund, tung, lett, myk, hard, mange, få, kantete og avlang nyttige. Videre kan barna prøve å finne ut hvor mange objekter det er i boksen. De møter da tall som antall. Kan det være bare én? Eller kanskje to eller tre? Eller kanskje hundre?

Når dere åpner boksen, kan barna se direkte hvor mange det er, hvis antallet er lite. Hvis det er et stort antall, må de telle for å finne det ut.

Jo flere vi er sammen!

Ifølge Rammeplanen skal barnehagen være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, felleskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser (Kunnskapsdepartementet 2017).

Bruk naturens ulente terreng og legge til rette for samarbeid- og mestringsøvelser. Motivere barna til å hjelpe, lytte og stole på hverandre. Den voksnes ansvar vil være å sørge for at alle barn får tilpasset utfordringer, og at alle barna får delta. Da vil de se verdien i å være flere og kjenne på gleden av å nå et mål sammen. På den måten bidrar barnehagen til at barna erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse (Kunnskapsdepartementet 2017).

Gjemsel

Dette er en vanlig lek hvor en av deltakerne blir valgt til å være den som leter, mens de andre deltakerne gjemmer seg så godt de kan. Etter hvert som deltakernes gjemmesteder avsløres, må de som er funnet som oftest vente inntil alle er funnet.

En inkluderende variant er at alle barna, unntatt to, gjemmer seg. De to som er igjen, begynner å lete mens de holder hverandre i hendene. Etter hvert som barna blir funnet, hekter de seg på og blir med på letingen. Denne måten å gjøre det på engasjerer også barna som er funnet i letingen (Plischewski 2018).

Oppskrift: Bålnachos

Utstyr for å lage på tur:

 • Stekepanne, gjerne med lokk
 • Bål

Ingredienser:

 • Nachos
 • Kjøttdeig
 • Tacokrydder til kjøttdeig
 • Vann
 • Mais
 • Hakkede tomater
 • Vårløk
 • Ost

Fremgangsmåte:

Stek kjøttdeig med tacokrydder og vann, som anvist på pakken. (Vanligvis 1 krydderpose og 1dl vann til 400g kjøttdeig.)

Ha nachos i bunn av jernpanna. Topp med tacokjøtt, mais, hakkede tomater, vårløk og ost.
Stek over bålet til osten er smeltet. Bruk gjerne et lokk.

Kan spises med fingrene – bruk nachos som «skje»…

Er du vegetarianer kan du bare droppe kjøttdeigen, eller eventuelt bytte ut med bønner.

Opphav:

Denne oppskriften ble laget av DNT Oslo og Omegn  på tur, og er hentet fra nettsiden til Espegård .
Tex-mex fakta er hentet fra Wikipedia .

Kilde: Turmat fra hele verden