Forside » Friluftslivets uke 2020

Friluftslivets uke 2020

Her finner du aktivitet og oppskrift for hver dag i uken

Du kan også laste ned brosjyren i sin helhet

Velkommen til friluftslivets uke 2020

I samarbeid med friluftslivets uke som arrangeres 6.-13. september inviterer Naturpilotene dere til å markere uken ute i naturen. Det er Norsk friluftsliv og de norske friluftslivorganisasjonene som står bak denne markeringen.

Friluftslivets uke skal som tidligere år være til inspirasjon, hvor Naturpilotene gir tips til hvordan barnehage, SFO og skole kan legge til rette for lek, omsorg, læring og danning ute i naturen. Dra på tur, vær nysgjerrige, utforske, oppleve og bruk naturens ressurser. Vi ønsker at barna skal ha det gøy sammen, hvor godt samarbeid i aktivitetene skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Vi har i år ekstra fokus på naturen som inkluderingsarena, hvor det skal legges til rette for utvikling av vennskap og sosialt felleskap. Ifølge rammeplanen skal barnehagen bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing (Kunnskapsdepartementet 2017). Naturen er et godt sted å være, og den gir mye gratis dersom vi omfavner det den har å by på av sanseinntrykk og muligheter. Vi ønsker at naturen skal brukes som en viktig faktor for inkludering og fellesskapsfølelse, og være med på å skape gode opplevelser. Å være en del av et turfølge og få bidra i alt en tur innebærer, kan være utslagsgivende for at barna skal kjenne på gruppetilhørighet. Med felles mål, deltakelse i aktivitet, gleden av å være i positivt samspill og bevege seg sammen med barn og vokse, lage mat sammen, og få kjennskap til ulike naturfenomen sammen, gjør noe med oss mennesker.

Brosjyren skal være til hjelp for at alle barn, uansett etnisitet, språk, forutsetning, funksjonsevne, sosial status og kultur skal føle seg betydningsfull i felleskapet på tur. Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av felleskap (Kunnskapsdepartementet 2017).

Det vil i denne sammenheng være til fordel å dra på tur i mindre grupper, slik at både barn og voksne enkelt kan holde oversikt, dele sine opplevelser med hverandre, og ikke minst styrke relasjoner på tvers av ulike kulturer. Får vi til at alle får bidra i hele prosessen, fra planleggingsfasen, i gjennomføring og i samtalene i etterkant?

Lykke til, og ha en fin markering av friluftslivets uke. Alle skal med!

Hilsen oss i Naturpilotene

Brosjyren er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager i samarbeid med Norsk Friluftsliv. Ideer og innslag er hentet ut ifra rammeplanen og noen av de nasjonale sentrene.

Kunnskapsdepartementet (2017) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Friluftlivets uke 2019, 2018 og 2017

Det ble laget brosjyrer for 2017, 2018 og 2019 også. De kan du laste ned her.

2019 brosjyre
2018 brosjyre
2017 brosjyre

Naturpilotkurs

Ønsker du inspirasjon, ideer og kunnskap om hvordan naturen kan brukes som læringsarena i tråd med rammeplanen? Vi tilpasser gjerne et kursopplegg for personalet i din barnehage, i din kommune eller for ditt konsern.

Vi har erfaringer med å holde kurs og kompetanseheving for alt fra små barnehager, for hele kommuner og store konsern. Vi tilpasser kurset etter barnehagens ønsker og behov og kan holde kurs på planleggingsdager eller ettermiddagstid om ønskelig. Vi tilbyr også praktiske kurs ute.

Mer om Naturpilotkurs