Forside » Friluftslivets uke – mandag

Friluftslivets uke – mandag

Barnehagebarn gjør ulike aktiviteter i skogen, naturlekeplassen.

Aktivitet: Hvem bor i naturen rundt oss?

Det er et yrende liv i naturen rundt oss. Noen av de som bor der er lette å få øye på, mens andre må vi lete litt etter for å se. Noen spor ligger lett tilgjengelig, som for eksempel avføring, fotspor og rester etter et måltid (eks. kongle spist av fugl eller ekorn). Under steiner og i barken på trær kan vi være heldige å se de som lever der. Skogen er et eldorado for å se smådyr og spor, men dette kan også gjøres i barnehagen og andre steder med stein, trær eller en grøftekant.

Denne aktiviteten handler om å oppdage og få kjennskap til dyr og insekter som er i naturen rundt oss. Kanskje finnes det flere der enn vi er klar over?

Prosessen

På turen/aktiviteten kan det være praktisk med inndeling i mindre grupper, både for å legge til rette for felles mål og opplevelse – men også for å lage mindre lyder og bevegelser når vi går rundt og leter. Det muliggjør å høre lyder fra de som er i nærheten, som fuglekvitter, lyden av et insekt om flyr og bevegelser av dyr i området.

La barna lete etter spor, vær aktiv deltagende som voksen og undre deg sammen med barna om det de retter oppmerksomheten mot.

Ha gjerne med kamera, mobil eller nettbrett slik at dere kan ta bilder av hva dere ser, og som dere kan studere sammen når dere kommer tilbake til barnehagen. Dersom barnegruppen er delt i flere grupper, kan bilder deles og vises frem. Kanskje har barna funnet ulike «beboere», og kanskje har de ulikt å fortelle fra turen?

La barna undre seg rundt hvem sporene hører til. Kanskje har de noen tanker rundt det å bo i naturen og hvordan det kan være å leve der?

 • Hva kan dyret ha spist
 • I hvilken retning var dyret på vei
 • Hører det til et stort eller lite dyr


Under overflaten og i dødt trevirke kan vi finne mange arter av insekter og smådyr. Det gir barna mulighet til å oppleve naturens flittige arbeidere. La barna undre seg over det de finner, hva insektene eller smådyrene gjør. Kanskje har de noen tanker rundt hvorfor de lever under barken på et tre eller under tunge steiner og hvordan det kan være å leve der?

Tips til aktivitet

 • Lete etter dyreekskrementer og andre lettere tilgjengelige spor fra dyrene som lever i naturen.
 • Lete i dødt trevirke etter insekter.
 • Lete under stein og pinner etter biller og smådyr. Se på fangsten med forstørrelsesglass e.l.
 • Ligge i lyng eller på bakken, høre etter lyden av insekter og fugler som flyr (her kan du kanskje få øye på fugler, mygg, fluer eller en øyenstikker også).

Fra rammeplanen: Natur, miljø og teknologi

Rammeplanen sier at Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling (Kunnskapsdepartementet 2017).

Det å oppleve dyrelivet og «møte» noen av de som bor i naturen rundt oss, vil kunne styrke barnas bånd til naturen og livet som finnes der. Det er også spennende å følge med på dyrene i de ulike årstidene. Hvor bor billene om vinteren? Ser og hører vi andre spor og lyder i naturen om høsten enn om våren?

 • Oppleve og utforske naturen og naturens mangfold.
 • Få kunnskap om dyr og dyreliv.

Rammeplanen sier at Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling (Kunnskapsdepartementet 2017).

Det å oppleve dyrelivet og «møte» noen av de som bor i naturen rundt oss, vil kunne styrke barnas bånd til naturen og livet som finnes der. Det er også spennende å følge med på dyrene i de ulike årstidene. Hvor bor billene om vinteren? Ser og hører vi andre spor og lyder i naturen om høsten enn om våren?


Personalet skal:

 • Legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring.
 • Gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd.

Utviklet av: Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, www.nkfb.no

Oppskrift fra turmat.no: Bakt potet på bål

Ingredienser

 • Poteter
 • Bacon, mais, rømme og ost – eller annet tilbehør du liker
 • Aluminiumsfolie
 • Stekepanne
 • Stekespade

Fyr opp bål og la det brenne til du har en del glør igjen.

Fremgangsmåte:

 1. Pakk små poteter inn i dobbelt lag aluminiumsfolie. Store poteter deles i to.
 2. Legg potetene i glørne og dekk til med mer glør. Tenn så nytt bål – eller legg på mer ved over.
 3. La potetene ligge i varmen i minst 60 minutter.
 4. Mot slutten av steketiden kan du lage bacon i panne over bålet.
 5. Når alt er klart – server med tilbehør som mais, rømme, ost o.l

Oppskrift hentet fra: https://turmat.no/oppskrifter/lunsj/bakt-potet-pa-bal-2