Forside » Kartlegging – CLASS

Kartlegging – CLASS

CLASS (Classroom Assessment Scoring System) er et forskningsbasert observasjonsverktøy som er utviklet for å kartlegge og forbedre interaksjoner og samspill mellom barn og voksne i barnehage og skole.  

Målet med CLASS er å stimulere til gode intaksjoner og samspill mellom barn og voksne slik at barna opplever trygghet, livsmestring, og støtte til utvikling og læring i sin hverdag.  

Et godt leke- og læringsmiljø utvikles der samspillet mellom voksne og barna er preget av positive, støttende, trygge omgivelser, i strukturerte og forutsigbare rammer. Metoden er motiverende og utviklende, og bidrar til å øke kunnskap om hva som kan gjøres for å øke kvaliteten i barnehagen. 

Fire ansatte ved Nasjonalt Kunnskapssenter er sertifiserte CLASS Pre-K (3-6 år) observatører.  

Ønsker din barnehage/avdeling en innsikt i arbeidet med interaksjoner og samspill?  

Vi kan tilby et skreddersydd opplegg for din barnehage. Der kan for eksempel CLASS-kartlegging være et av verktøyene. Ta kontakt med oss for å høre hva vil kan tilby.