Forside » Kunnskapsoversikt om mobbing i barnehagen

Kunnskapsoversikt om mobbing i barnehagen

NKFB har utarbeidet en kunnskapsoversikt på oppdrag fra partnerskap mot mobbing. I rapporten er eksisterende kunnskap og forskning på mobbing i barnehagen samlet. Rapporten inneholder erfaringsinnhenting fra aktører som har gjennomført tiltak/prosjekter og modeller.

Les rapporten her.

Kunnskapsoversikten bygger på en gjennomgang av relevant nordisk forskningslitteratur, offentlige styringsdokumenter og ulike føringer som danner utgangspunktet for praksisen i barnehagene fra de siste 20 år. Rapporten bygger dermed på ulike studier, fagrapporter, NOU-er (Norges offentlige utredninger) og nasjonale styringsdokumenter. Rapporten er en del av en større satsing på de sårbare barna i barnehagene.

Rapporten danner grunnlaget for et større nasjonalt arbeid som PBL koordinerer. Dette er en tredelt satsing der forebyggende arbeid mot mobbing i barnehagene er en av delene. De to andre temaene er «vold og overgrep» og «barn med behov for spesiell tilrettelegging».

Med forskningsbasert kunnskap i ryggen skal det i løpet av 2021 utarbeides et pedagogisk opplegg som gir barnehageansatte handlingskompetanse innenfor temaet mobbing i barnehagen. Satsingen skal bygge på allerede eksisterende forskningsbasert kunnskap og programmer som nå er samlet i denne rapporten.

Tiltaket skal bidra til å realisere Partnerskap mot mobbing sitt mål: Partnerskapet skal utvikle kompetanse lokalt om virkemidler for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing og krenkelser, spre kunnskap om rettighetene for barn og unge, og pliktene til barnehager, skoler, barnehageeiere og skoleeiere.

Rapporten kan leses her.