Forside » Møt en forsker

Møt en forsker

På denne siden vil vi publisere korte intervjuer med ulike forskere som forsker innen barnehagesektoren. Vi håper det skal bidra til å gi en oversikt over hva som foregår i sektoren, og hvordan barnehagene kan nyttegjøre seg resultater fra forskning i barnehagen.

Møt en forsker

Anne Grethe Baustad
Stipendiat/Universitetslektor
Nord universitet, Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-post: anne.g.baustad@nord.no 

Anne Grethe er regionsansvarlig for GoBaN i Nordland og stipendiat ved Nord universitet.

Hva forsker du på?

– Jeg forsker på kvalitet i barnehagen. Hvordan vi kan forstå samspillskvalitet i barnehagen og spesielt hvordan personalet kan forbedre samspillet sitt med barna.

Se video og les mer

Marianne Ree
Stipendiat
Universitetet i Stavanger, Fakultet for kunst og utdanning
E-post: marianne.r.serheim@uis.no

Hva forsker du på?

– Jeg forsker på medvirkning i felleskap, slik det kommuniseres og forstås i barnehagens hverdagsaktiviteter i tre norske barnehager.
Jeg undersøker gjennom gruppeintervjuer med 5-åringer hva barna beskriver som kjennetegn på hva som influerer deres muligheter for å medvirke i felleskap i barnehagen.

Se video og les mer

Tone Rove Nilsen
Stipendiat
Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager / Nord Universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
E-post: tone.nilsen@nkfb.no

Hva forsker du på?

– Jeg forsker på norske barnehagers praksis med lekemateriell. Mitt prosjekt bygger på resultater fra kartlegging gjennomført av det store forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN).

Se video og les mer

Joakim Evensen Hansen
Stipendiat
Universitetet i Stavanger

E-post: joakim.e.hansen@uis.no

Hva forsker du på?

– Fokus i mitt doktorgradsprosjekt er språkarbeid med de yngste og betydningen av dette arbeidet for språkutvikling i barnehagealder. Jeg ser på hvordan personalet på småbarnsavdelinger arbeider med å støtte og fremme språkutvikling. Videre undersøkte jeg om kvaliteten i språkarbeidet har betydning for barns språkutvikling.

Se video og les mer

Kristin Danielsen Wolf
Stipendiat
OsloMet
E-post: kridw@oslomet.no

Hva forsker du på?

Jeg har tidligere forsket på barns samspill og lek, samt personalets medvirkning til barns spontane lek. I doktorgradsprosjektet har jeg oppmerksomheten rettet mot foreldres perspektiver på livet i barnehagen. Jeg forsker på foreldres oppfatninger av kvalitet i barnehagen og deres opplevelser av samarbeidet med barnehagepersonalet.

Les mer