Forside » Naturpilotkurs

Naturpilotkurs

Naturpilotene – til din barnehage og for din kommune


Ønsker du inspirasjon, ideer og kunnskap om hvordan naturen kan brukes som læringsarena i tråd med rammeplanen?

Skreddersyr naturpilotkurs

Vi tilpasser gjerne et kursopplegg for personalet i din barnehage, i din kommune eller for ditt konsern.

Vi har erfaringer med å holde kurs og kompetanseheving for alt fra små barnehager, for hele kommuner og store konsern. Vi tilpasser kurset etter barnehagens ønsker og behov og kan holde kurs på planleggingsdager eller ettermiddagstid om ønskelig. Vi tilbyr også praktiske kurs ute.

Kanskje vil du benytte planleggingsdagen til kurs med oss – så kan vi delta eller bidra til et foreldremøte samme ettermiddag?

Målet med Naturpilotene er å gi innføring og inspirasjon til hvordan naturen kan brukes som arena for lek, omsorg læring og danning. Kurset gir deg kjennskap til relevant forskning og rammeplanen. Du får tips til praktiske ideer og hvordan du kan gjennomføre disse i barnehagen. På kurset reflekterer deltagerne over egen praksis.

I løpet av kurset vil du også lære mer om:

  • Endringer i rammeplanen som berører naturen som læringsarena
  • Naturens betydning i et livsmestring- og helseperspektiv
  • Forskningsbasert kunnskap på barns utelek og risikolek
  • Hvorfor er det viktig å gi barn erfaringer i naturen og nærmiljøet?
  • Praktisk tips og oppgaver som du kan bruke når dere leker ute eller er på tur

Etter kurset skal du komme tilbake til barnehagen med ideer til hvordan du kan legge enda bedre til rette for et godt læringsmiljø for barna både på lekeplassen og i naturen.

Dette sier våre tidligere kursdeltakere

Gode forelesere og et godt og nyttig kurs. Frisket opp ting man vet og lærte noe nytt.

Deltaker, Oslo

Synes kurset var innholdsrikt og nyttig slik det var. Alltid kjekt å få nye ideer og høre hvordan andre løser oppgaver.

Deltaker, Stavanger

Et veldig veldig bra kurs som ga meg mye inspirasjon og mange tips!!

Deltaker Stavanger

Fantastisk «matnyttig» kurs på alle mulige måter

Deltaker, Trondheim

Veldig inspirerende og lærerikt kurs. Jeg fikk masse gode tips og ideer som jeg kan bruke hver dag på jobb. Veldig nyttig å gå på kurs med hele personalet fra avdelingen min- nesten som ute-avdelingsmøte 🙂

Deltaker, Trondheim

Veldig bra og lærerik dag!

Deltaker Tromsø