Forside » Om Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager

Om Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager tilbyr barnehagefaglig og pedagogisk rådgivning. Vi kartlegger kompetansebehov og kan skreddersy barnehagebasert kompetanseutvikling, kurs, workshops og foredrag i tett samarbeid med din barnehage. Vi skal bidra til at alle barn i Norge får et barnehagetilbud med høy kvalitet, og bistår alle barnehager uavhengig av eierskap.

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager skal bidra til at alle barn i Norge får et barnehagetilbud med høy kvalitet. Vi ønsker å bistå alle barnehager, uavhengig av eierskap.

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager AS er et heleid datterselskap av PBL. Vi er et ideelt aksjeselskap og har ikke erverv til formål.

Vi har ambisjon om å være et ledende kompetansemiljø innen barnehagesektoren. Vi skal bidra til at barnehagene lettere får tilgang på kompetanse og forskning som allerede finnes. Vi skal også være med å utvikle ny relevant forskningsbasert kunnskap.

Våre pilarer:

Dette skal vi gjøre gjennom å:

  • Være et bindeledd mellom utdanningsinstitusjoner og barnehagene
  • Samarbeide om formidling og igangsetting av forskning
  • Bistå barnehagene i utviklingsprosesser
  • Tilby relevante kurs og konferanser for ansatte i barnehagene