Forside » Prosjekter

Prosjekter

NKFB jobber til enhver tid med ulike prosjekter. Her kan du lese mer om noe av disse prosjektene. Se også hvilke forskningsprosjekter vi er involvert og jobber med.

Smart barnehage

Innovasjon Norge har bevilget midler til prosjektet «Smart barnehage». Dette prosjektet skal bidra til å spre kunnskap og øke kompetansen ut fra hver enkelt barnehage sitt behov. I prosjektet jobbes det med kvalitetsutvikling på innovative måter, blant annet gjennom å øke interessen for realfag og gjøre forskningen håndgripelig og brukbar i en praksiskontekst. Ved hjelp av teknologi og prosessjobbing sammen med barnehagene, skal aktivitetene samlet være med på å styrke kvaliteten i sektoren.

Fagskoleutdanning Medlearn

NKFB har i oppdrag fra Medlearn utarbeidet fagtekster til fem nettbaserte fagskoler innen oppvekstfag. Fagtekstene er delt inn i relevante emner og moduler som gir innføring i teorier, prinsipper og perspektiver på pedagogisk virksomhet i barnehagen.

Barnehagens digitale praksiser

Barnehagens digitale praksiser er en fagskoleutdanning innen helse- og oppvekstfag som er utarbeidet av MedLearn i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager. NKFB bistår fagskolen med å utarbeide fagtekster til studiet. NKFB bidrar også med faglige ressurspersoner inn i prosjektet. Denne utdanningen henvender seg til barnehageansatte som ønsker å bygge på tidligere utdanning eller å formalisere relevant erfaring.

Innsiktrapport om mobbing i barnehagen

NKFB utarbeider nå en innsiktsrapport/kunnskapsoversikt på oppdrag fra partnerskap mot mobbing. I rapporten skal eksisterende kunnskap og forskning på mobbing i barnehagen blir samlet. Rapporten skal også inneholde erfaringsinnhenting fra aktører som har gjennomført tiltak/prosjekter og modeller.

Naturpilot

Få en naturpilot i din barnehage!
Vårt mål er å utdanne naturpiloter i barnehagene. Disse skal være inspiratorer for å få kolleger, barn og foreldre til å bli enda flinkere til å bruke nærområdet til små og store turer.

Friluftslivets uke

Friluftslivets uke arrangeres på sensommer / høsten hvert år. Naturpilotene gir tips til hva barnehagen, SFO og skolen kan gjøre denne uken. Aktivitetene er koblet til rammeplan for barnehager, sammen med oppskrifter som passer til matlaging ute i naturen. Her finner du også brosjyrer fra tidligere år.