Forside » Rammeplankurs

Rammeplankurs


Det er viktig at alle medarbeidere har felles forståelse for hva kravene i den nye rammeplanen betyr i praksis. Derfor tilbyr vi nå rammeplankurs for fagarbeidere og assistenter i barnehagen.

Den nye rammeplanen innebærer tydeligere krav til det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Det er viktig at alle medarbeidere har felles forståelse for hva kravene i rammeplanen betyr i praksis. Rammeplanen beskriver voksenrollen og verdigrunnlaget i omsorg, lek, læring og danning som avgjørende for kvaliteten i det daglige arbeidet i barnehage.

Finn kurs nær deg!

Barnehagens kvalitet ligger i hver enkelt ansattes praksis og relasjon til barna. Den nye rammeplanen omtaler barnehagen som en lærende organisasisjon. Hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller. Det er derfor viktig at også fagarbeidere og assistenter får et eierskap til rammeplanen.

Kurset ser spesielt på fagarbeideres og assistenters rolle i barnehagen. Vi går igjennom innholdet i den nye rammeplanen og gir kunnskap om hvordan vi som aktivt deltakende voksne kan legge til rette for lek og læring i barnehagen.

  • Ny rammeplan; endring og betydning for praksis i barnehagen
  • Kvalitet, verdigrunnlaget og rammeplanens krav til voksenrollen

Deler av kurset vil bli lagt opp med gruppearbeid ledet av kursholder. Målet er at du i løpet av kurset skal bli kjent med den nye rammeplanen og få større bevissthet rundt betydningen av din rolle som en aktiv og tilstedeværende ansatt i barnehagen.